Dünya Proleteryasının, Emekçi Halkların Kapitalizme Karşı Öfkesi 1 Mayıs’ta Avrupa Kentlerinde İsyana Dönüşüyor!

Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs,  tarihine yakışır şekilde dünyanın her yerinde olduğu gibi; Avrupa kentlerinde de coşkuyla kutlanıyor.

Fransa proleteryası ve emekçi halklarının Ocak 2023’te Kapitalizmin yeminli temsilcilerinden Macron hükümetinin emeklilik yasası tasarısına karşı, protestolarla başlayan ve  kapitalizme karşı isyana dönüşen mücadelesinin Avrupa işçi sınıfı ve emekçilerinde yarattığı coşku, bugün 1Mayıs gösterilerine yansıdı.

Meydanlara, sokaklara yansıyan bu coşku, kapitalist barbarlığı ve egemenlerini ürkütecek, işçi sınıfı ve emekçileri kapitalizme alternatif sosyalist bir dünyanın inşa edilmesi mücadelesinde umutlandıracaktır.

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu(ADHK) olarak dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı kutluyor, meydanlara ve sokaklara yansıyan öfkeli coşkunun örgütlü mücadeleye dönüşmesini umut ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!

Biji Yek Gulan !

Frankfurt

Frankfurt

İsviçre

Siegen

Köln

Strasbourg

Paris

Berlin

 

Atina

 

 

 

 

 

Stuttgart

Londra