Ecevit Piroğlu İçin Harekete Geçelim!

Türkiyeli devrimci Ecevit Piroğlu aylardır Sırbistan zindanlarında direniyor. Ecevit Piroğlu, Türkiye’de üniversite gençliğinin mücadelesinden işçi sınıfının hak alma mücadelelerine, Taksim’de Gezi Direnişi barikatlarından Rojava’da Kürt halkının var oluş savaşına uzanan birçok alanda ezilenlerin ve emekçilerin yanında yer almış, onlarla omuz omuza mücadele etmiş bir devrim ve sosyalizm emekçisidir.

25 Haziran 2021’de Belgrad Nikola Tesla Havalimanı’nda, Sırbistan polisi tarafından tutuklanan ve o günden beri tutuklu bulunan Piroğlu, maruz kaldığı hukuk dışı muameleyi protesto etmek ve temel hak ve özgürlüklerine kavuşmak için 2 Haziran 2022’de süresiz açlık grevine başladı. Ecevit Piroğlu süresiz açlık grevi direnişi esnasında ciddi bir kilo kaybı yaşadı ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 17 Haziran’da Sırbistan’a daha önce belirlenmiş bir programı olmadan geldi ve Sırbistan yetkililerine Piroğlu’nun Türkiye’ye iadesi için baskı yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 7 Eylül’de Sırbistan’a geldi. Sırbistan yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, iki ülkenin ticari, askeri ve diplomatik ilişkileri geliştirmek için yeni adımlar atmayı planladığını gösteriyor.

Bu durum Sırbistan hükümetinin ticari, diplomatik ve askeri çıkarları için Ecevit Piroğlu’nu kurban etme yönünde adımlar atma olasılığını güçlendiriyor. Oysa Sırbistan yasalarına göre, 12 aydır tutuklu bulunan herkes yargılanması sonuçlanmasa bile tahliye edilmelidir. Aksi bir durum Sırbistan yasalarına göre, “özgürlük ihlali” ve “aşırı hapis” olarak kabul edilmiştir.

Ecevit Piroğlu özgürlük, demokrasi değerlerini kendi şahsında cisimleştiren bir politik kimlikğin somutlaşmış halidir. Ecevit Piroğlu’nun serbest bırakılması, tıbbi bakım altına alınması ve siyasi sığınma hakkının tanınması acil ve vazgeçilmez taleplerdir. Piroğlu’nun kararlı direnişi bir kez daha saflaştırmıştır. Özgürlük ve demokrasiyi sadece demagojik bir söylem olarak kullananlarla bunları gerçekten isteyen ve bunlar için mücadele edenler karşı saflarda yerini almıştır.

Ecevit Piroğlu’nun direnişi dünyada devam etmekte olan ezilen ve sömürülenlerin ezen ve sömürenlere karşı mücadelesinin sıcak cephelerindendir. Böyle olduğu için Ecevit Piroğlu’nun mücadelesi dar anlamda “kişisel” bir sorun değildir. Dünya çapında sürmekte olan kavganın organik bir parçasıdır. Onun mücadelesiyle dayanışmak, dünya çapında süren mücadeleye katkı vermek demektir.

Ecevit Piroğlu’nun mücadelesiyle dayanışmak sallanmakta olan AKP-MHP rejiminin düşmemek için yürüttüğü kavgada taraf olmak demektir. AKP-MHP rejimi içeride yaşadığı gerilemeyi durdurmak için “dış zaferler” arayışı içindedir. Ecevit Piroğlu’nun Türkiye’ye iade edilmesi bu bağlamda rejimin kazanacağı bir zafer anlamına gelmektedir. Rejime değil halklara kazandırmak için Piroğlu ile dayanışmaya…

Ecevit Piroğlu’na Özgürlük!

Derhal Tıbbi Tedavi ve Bakım!

Ecevit Piroğlu’nun Türkiye’ye İadesi Bir Suçtur ve Hukuksuzdur!

Ecevit Piroğlu Halklarımızın Onurlu Bir Evladıdır!

Ecevit Piroğlu’na Özgürlük İnisiyatifi – ADGB