‘Erhan Gencer’i komünist mücadelemizde yaşatacağız!’

MKP_bayrakMaoist Komünist Partisi (MKP) Enformasyon ve Enternasyonal Büro, elimize e-mail yoluyla ulaşan “Erhan Gencer’i komünist mücadelemizde yaşatacağız!” başlığını taşıyan bir açıklama yayınladı. Bu açıklamayı öneminden dolayı okurlarımızla paylaşıyoruz

HABER MERKEZİ (11-03-2014)- Maoist Komünist Partisi (MKP) Enformasyon ve Enternasyonal Büro, elimize e-mail yoluyla ulaşan “Erhan Gencer’ i komünist mücadelemizde yaşatacağız!” başlığını taşıyan bir açıklama yayınladı. Bu açıklamayı öneminden dolayı okurlarımızla paylaşıyoruz.

“Sınıflar mücadelesi, her daim toplumun ve halk kitlelerinin çeşitli tabakalarını da farklı düzeylerde etkileyerek içerisine alarak kapsamıştır.

1970’lerde komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın önderliğinde, Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ideolojik politik rüzgârını da arkasına alarak yeni nitel ve köklü bir çıkış ve kopuşla Türkiye- Kuzey Kürdistan komünist hareketi yeniden doğru ve bilimsel temelleri üzerine oturtuluyordu. Bu nitel ilerleme, hiç kuşkusuz Türkiye- Kuzey Kürdistan’daki tutarlı ve samimi aydın ve kültür emekçilerini de çeşitli düzeylerde etkileyerek dikkatleri üzerine çekmekteydi. Bu nitel ilerleme ve yeniden doğruluş TKP(ML) saflarında ilerici, yurtsever, devrimci ve komünist aydın damarının da oluşmasına yol açıyor ve Kaypakkayacı komünist hareketin ideolojik politik çizgisi örgütsel olarak karşılık buluyordu. Kuşkusuz ki bu durum Türkiye- Kuzey Kürdistan komünist hareketin gelişimi açısından oldukça önemli ve stratejik halkalardan birini oluşturuyordu. Zira ilerici ve aydın olarak nitelendirilen önemli bir kesim genel olarak faşist Kemalist diktatörlük ve burjuva medeniyetçi paradigma ve onun tarih anlayışı, çizgisi ve siyasetiyle halk kitlelerinin gelişiminin önünde gerici bir rol oynuyordu. Kaypakkaya yoldaşın bütün bunlara karşı köklü ve nitel koparak çıkışı ve görüşleri daha çok geçmeden ihtilalci komünizmin Türkiye- Kuzey Kürdistan’a uyarlanmış en tehlikeli görüşleri olarak bizzat düşmanlarımız tarafından da teyit edilerek hedefe oturtuluyordu. Parti tarihimizin son derece stratejik öneme sahip görüşleri ve tezlerinin devrimci ve komünist aydın damarını yaratan özelliği itibarıyla ülkemizin ilerici kesimlerinde karşılık bulmaması düşünülemezdi. Yönünü halk kitlelerine çevirmiş ve insanlığın nihai kurtuluşu sınıfsız ve sömürüsüz dünya perspektifi ve mücadele bilinciyle komünist hareketimize genç ve dinamik kadroların katılımı oluyordu. 1970’ler sürecinde Erhan Gencer’de dahil olmak üzere Partimiz saflarında önder kadrolar içerisinde yer alan nice değerler halka, devrime, sosyalizme ve komünizme hizmet etmek amacıyla örgütlenerek mücadele yürütmüşlerdir.

TKP(ML)’den MKP’ ye bu tarih bizim anlayışı, perspektifi ve bilinciyle çeşitli süreç ve aşamalarda komünist hareketimizin parçası olmuş her bir bireyin önemli değerleri vardır ve bu temelde tarihimizin olumlu ve olumsuzluklarından bütünlüklü olarak öğrenerek ve gerekli somut ve bilimsel dersler çıkararak ilerleyebiliriz, ilerlemeliyiz.

Kısa bir süre önce Erhan Gencer yoldaş da Parti tarihimizde bu temelde önemli emeği geçenlerden bir devrimci ve geçmişimizin bir parçası olarak yer almış tutarlı ve samimi olarak mütevazi bir yaşam süreci sonrası aramızdan ayrılmıştır. Tarihimizin esasta olumlu bir öğretmeni olarak önemli bir parçası olmuş ve sonrasında da mütevazi kişiliği ve komünizm düşün dünyasından vazgeçmeden yaşamını sürdürmüştür. Araştırmacı ve incelemeci yanıyla öne çıkarak gelişme dinamiğini komünist hareketimize de taşıyan insanlarımızdan biri olarak Erhan Gencer’ i komünist duygularımızla saygıyla anıyoruz.”