Esat Naci Yıldırım ve Kadir Karabak İçin Paris’te Açlık Grevi Başladı

PARİS (28-12-2018) Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu Paris Örgütlülüğü, Ölüm orucunun 104’üncü gününde olan Esat Naci Yıldırım ve Kadir Karabak’la dayanışma amacıyla 3 günlük açlık grevine başladı Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu’ndan sonra nöbeti devralan ADHK Paris Örgütlülüğü açlık grevini Paris Dersim Kültür Merkezi derneğinde başlattı.

ADHK adına yapılan konuşmada, devrimci tutsakların taleplerinin kabul edilmesi gerektiği, bunların en yalın insani haklar olduğu, tecride karşı tutsakların mücadelesine ortak olmak gerektiği vurgulandı. Sembolik olarak yapılan bu eylemi daha sonra Almanya Demokratik Haklar Federasyonu’nun devam ettireceği aktarıldı.