Ezidi halkının yanındayız!

aciklama1Londra (02-09-2014) Demokratik Güç Birliği Britanya 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Orta Doğu’da yaşanan katliam ve soykırıma dikkat çekmek ve yapacakları çalışmaların duyurusunu yapmak amacıyla tüm bileşenlerinin katıldığı kamuoyuna ve basına yönelik bir açıklama yaptı. Basın metninin öncesinde Güç Birliği adına konuşan bir temsilci yapılacak eylemliliklerin yanısıra bir yardım kampanyası başlatıldığını ve her kurumun bunu sürdürdüğünü belirtti. Bu kampanya Kürt yardım kuruluşu olan HEYVA-Sor üzerinden yapılacak ve makbuz karşılığında toplanan tüm gelir Rojava Ve Sincar dağlarında bulunan Ezidi halkına gönderilecektir ve aynı zamanda toplanan meblağda Demokratik Güç Birliği Britanya tarafından kamuoyuna deklere edileceği açıklaması yapıldıktan sonra basın metni okundu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Hepimizin yakından tanık olduğumuz kanlı boğazlaşmalar sürüp gitmektedir. Orta Doğu coğrafyasında haritalar, sınırlar yeniden çizilmektedir. Emperyalist sermayenin kendi çıkarları için belirlemeye çabaladığı bu yeni sınır çizme girişimleri, kaçınılmaz olarak çatışmalara müdahalelere ve büyük alt-üst oluşlara sebep olmaktadır.

Tüm bu girişimlerin en son yol açtığı nokta ise, Rojova’dan sonra Şengal’de yaşanan insanlık dramıdır. ABD , İngiltere gibi emperyalist güçlerin örgütlediği ve İsrail, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi gerici-faşist devletlerin desteklediği, eğittiği barbar katiller sürüsü İŞİD’in Kürtlere, Alevilere, Türkmen’lere yönelik katliamlar ve özellikle de EZİDİ halkına yönelik soykırım girişimi bütün hızıyla devam etmektedir. İŞİD denilen vahşet ve katliam örgütü elbette Orta-Doğuda’da olup-bitenlerden bağımsız, yaşanılanlardan ayrı bir yerde durmamaktadır.

Yaşlı, kadın, çocuk demeden işlediği her cinayetin arkasında sadece İŞİD değil bölgeye “demokrasi ve insan hakları taşıyacağım” diyen emperyalist haydutlar ve yine aynı bölgede bir şekilde söz ve yetki sahibi olmak isteyen uşak devletlerde vardır. Şayet Ezidi halkı 72. kez katliam fermanıyla yüzyüze kalayorsa bu tamamen dünya ve bölge gericiliğinin bilinen marifetiyle olmaktadır. Ezilen ulusların ve halkların üzerine saldırtılan bu katiller sürüsü İŞİD, ne zamanki tüm emperyalist gericilerin belirlediği sınırları aşarak petrol kuyularına ve diğer çıkar alanlarına tehlike arzetti, işte İŞİD’i örgütleyen sözümona demokrasi güçleri emperyalistler bombalı müdahalelerde bulundular ve Kürtlere silah yardımlarından söz ettiler. Sahibine sadakati esirgeyen köpeğe müdahale örneğidir bu.

Dünya ve bölge gericilerinin yapacağı en hayırlı şey pılını-pırtısını alarak derhal bölgeyi terk etmeleridir. Zira bölge ezilen bölge halkı İŞİD ve diğer soykırımcı örgütlerle başedebilecek yetenek ve güçtedir. Orta Doğu’da emperyalistler ve gerici tüm güçlerin desteği olmadan katiller sürüsünün ayakta kalma şansları ve ortamı kalmayacaktır.

Değerli basın mensupları ve halkımız;

Şengal’de Ezidi halkına karşı gerçekleştirilen soykırım insanlığın vicdanında derin bir yara açmıştır. Yüzlerce Ezidi katledilirken, bu katliamlar parelelinde kaçırılan yüzlerce kadın köle meydanlarında pazarlanmakta, tecavüze uğradıktan sonra katledilmektedir. Evlerini, binlerce yıldır yaşadıkları topraklarını terk ettirilmeyle yüz yüze bırakılan ve salgın hastalıklarla, açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalan Ezidi halkı acil yardımlarımızı bekliyor. Bu acıyı birazda olsa dindirmek adına ellerimizi Ezidi halkının sıcak ellerine uzatmak, siyasi sorumluluk kadar insani ve vicdani bir görevdir.

Ezidi halkına yapılan her yardım, emperyalizme, gericiliğe ve onların katil tetikçilerine vurulmuş ağır bir darbe olacaktır.

O halde haydi görev başına!

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ BRİTANYA

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Güçmen İşçiler Kültür Derneği, Britanya Kürt Meclisi, Tohum Kültür Merkezi, Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, Sosyalist Kadınlar Birliği, Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi, Tilkililer Derneği, El-Com, Londra -Koçgirililer Derneği,Day-Mer, Dersim-Der, Komkar

Demokratik Güç Birliği Britanya’nın bir ay boyunca Londra’nın değişik bölgelerde açacağı stantlar ve tarihleri ise şöyle;
1. Trafalgar Square- 6 Eylül 2014  – Saat: 3-5 arası
2. Woodgreen Kütüphanesi Önü – 13 Eylül 2014  Saat: 3-5 arası
3. Oxford Street  –  20 Eylül 2014   Saat: 3-5 arası
4. Angel Station  –  27 Eylül 2014   Saat: 3-5 arası
aciklama2