Faşist devlet, geleneksel terör saldırılarını Amed mitinginde doruğa tırmandırdı

adhk-logo-yeni-300x300ADHK (06-06-2015) Seҫim propagandalarının başlamasından kısa bir süre sonra faşist AKP kurmayları ve Büyük Orta Doğu Projesinin eşbaşkanı, Israil siyonist devletinin güvenliğinin sağlanması iҫin Orta-Doğu devletlerindeki operasyonların aktörlerinden faşist Recep Tayip Erdoğan’ın talimatlarıyla harekete geҫirilen kontr-gerilla elemanları HDP’nin seҫim bürolarına, Parti bürolarına, mitinglerine yönelik ikiyüze yakın saldırı gerҫekleştirdiler. 5 Haziran 2015 günü Amed’de gerҫekleştirilen saldırıyla bu iş doruğa ҫıkarıldı.
Faşist rejimlerin tipik özelliklerinden olan „muhalifinin başını ezeceksin ki, senin uygulamalarına kimse ses ҫıkarmasın“ anlayışını Türkiye Kuzey Kürdistan’da hayata geҫiren AKP ve Recep Tayip Erdoğan önderliğindeki Türk egemen sömürücü sınıflarının faşist diktatörlüğü, devrimci-demokrat, komünist, sosyalist, insan hakları savunucusu, doğa ve ҫevre duyarlısı herkese saldırmaktadır. HDP’ne yönelik gerҫekleştirilen saldırıların bu kadar yoğun olmasının sebeplerinin başında Kürdün iradesini tanımama, onun özgür temsiliyetine asla izin vermeme olduğu gibi; sisteme muhalif olan toplumsal kesimlerin HDP ile ittifak iҫinde olması da ikinci önemli etkendir. Dolayısıyla; son olarak Bingöl, Erzurum ve Amed’de gerҫekleştirilen saldırı , bu iradeye karşıdır. Ama bu irade, saldırılar karşısında diz ҫökmeyecektir.
Bu saldırılar, tüm ezilenlerin, halk iҫin demokrasi ve özgürlüklerden yana olan herkesin faşizme karşı birleşmesine ve birlikte karşı koymasına , iҫinde bulunulan koşullarda faşist rejimi gerileterek başarıyla ҫıkmasına olan azmimizin önüne geҫemez. Bu saldırılara en iyi ve en somut karşı koyuş, 7 Haziran’da HDP özgülünde oluşan demokratik halk ittifakına oyların verilmesi olacaktır.
Son saldırılarla yaşamını yitirenler, özgürlük şarkılarının büyük alanlarda yankılanmasının meşaleleri olacaklardır. Yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, onların anısının mücadelede yaşatılmasının somut yansıması olarak; herkesi duyarlı olmaya ve birlikte mücadeleyi en üst seviyeye ҫıkarmaya ҫağırıyoruz.

Kahrolsun Faşist Saldırılar!
Yaşasın Halkların Özgürlük Mücadelesi!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu