Faşizme Karşı Her Yer Taksim, Her Yer Direniş!

Basel (9 Haziran 2013) Basel`de Türkiye-Kuzey Kürdistanlı göçmen işçi ve emekçiler Taksim Gezi direnişiyle başlayan ve giderek büyüyen eylemleri selamlamaya devam ediyor.

İDHF, BİR-KAR, Basel Alevi Bektaşi Birliği, İTİF, İGİF, PDD, SYKP, Alevi Kültür Merkezi, Fekar’dan oluşan Taksim Direnişiyle Dayanışma Platformu ve DİDF`in çağrısıyla 8 Haziran Cumartesi günü saat 15:00`te Claramatte Park`ında gerçekleşen mitinge, UNİA Sendikası ve SP’de destek verdi.

İsviçre UNIA Sendikasɪ, İsviçre Sendikalar Birliği, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi tarafindan yapılan konuşmalarda ise, Türkiye geneline yayılan direnişi yürüten kitlenin artık yeter dediğine vurgu yapıldı. Devamında Tayyip diktatörlügüne karsi direnen kitleler saygı, adalet, demokrasi ve özgürlük istediğine dikkat çeken konuşmacılar,  “daha adaletli, daha özgür bir İsviçre için mücadele eden bizler, uluslararası dayanışmanın gereği olarak, biz bu ortak mücadeleyi destekliyoruz. Ve onlardan öğreniyoruz ve daha öğreneceğiz” dediler.

“AKP Faşizmine Karşı Her Yer Taksim Her Yer Direniş!” ortak pankart ve ortak dövizlerin açıldığı mitigte, hazırlanan ortak metin okundu. Sürecin genel içeriğine vurgu yapılan metinde,  “Günlerdir zulüm eden, kan döken başta İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü olmak üzere tüm sorumlular görevden alınmalıdır. Gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı, haklarında hiç bir adli kovuşturma başlatılmamalıdır.Taksim başta olmak üzere tüm meydanlar ve kamusal alanlarda toplantı ve eylem yasaklarına son verilmelidir” denildi.

“Yaşasın enternasyonal dayanışma”, “Her yer Taksim her yer direniş” “Direne direne kazanacağız”, “Katil Erdoğan” sloganlarının atıldığı mitinge Çarşı grubu da katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldıgi eylem, sürece karşı duyarlılık gösterilmesi çağrısıyla sona erdi.