Faşizme ve Tek Adam Diktatörlüğüne HAYIR !

Bir çıkış yolu her zaman vardır

AHP (22-02-2017) Halklarımız kendisine dayatılan TEK ADAM DİKTATÖRLÜK REJİMİ’ne HAYIR’ları çoğaltarak gereken cevabı verecektir Demokrasi ve daha fazla özgürlük isteyenler referandumdan elde edecekleri güçlü bir HAYIR’la hayattaki gerçek yerini görecek, taleplerinin gerçekleşmesi için yeni bir safhada mücadelelerini sürdüreceklerdir.

Ülkeyi 14 yıldır baskıyla yöneten, şehirleri kuşatan, bombalayan, basını susturan, gazeteci-leri, milletvekillerini tutuklayan, tutukluluğu cezaya çeviren hukuk sistemini yerleştiren, de-vamlı işsizlik üreten ve emeçilerin kazanımlarını yok eden, icat ettikleri Varlık Fonu’nuyla sa-rayın hazinesini oluşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha baskıcı olabilmek ve yasal sorumluluklarını azaltmak için başkanlık sistemini istemektedir.

Rejimleri sarsılıyor, girdikleri kirli ittifaklar çatırdıyor, siyasete kirli geçmişleri olan figüranlar sokuyorlar. Arka bahçelerini AKP-MHP koalisyonu ile güçlendirmek isterken, kendi cephele-rinde de yoksulluklarını satın aldıkları insanlar dağılmakta.

Demokrasi güçleri haykırıyoruz!

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü dayatılan Tek Adam Faşist Diktatörlük rejimidir!

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü topluma dayatılan biat ve ittaat kültürüne itiraz ediyoruz.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü Kürt’leri ve diğer tüm ulusal kimlikleri, Alevileri, Ezidileri, Ermeni-leri, Süryanileri yok sayan, inanç farklılıklarını görmezden gelen bir yaşam biçimi dayatılıyor.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü kadın katliamlarını meşru ve kadını ikinci sınıf gören egemen, cinsiyetçi, ötekileştirici politikaları yaşam tarzına dönüştüren zihniyet dayatılıyor.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü özgürlükler daraltılıyor özel yaşamlara müdahale edilmek is-teniyor.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü küçük yaşta evliliklere kapı aralanıyor, tecavüzler hoş görülüp bu suçun sanıkları korunuyor, bu suçun devamlı işlendiği Vakıflar korunuyor.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü yurtdışında çalışan emekçiler ve göçmenler olarak fazlasıyla hakkettiğimiz gerçek vatandaş muamelesi görmek istiyoruz.

Tüm uluslara hak eşitliği, tüm inançlara özgürlük vaad eden, gerçek anlamda bir laikliğe vurgu yapan, kadının, gençliğin, aydınların demokratik haklarını güvenceleyen, doğaya saygılı bir anlaşma zemininin anayasasını savunduğumuz için HAYIR diyoruz…

Dikta Rejimine HAYIR!

Yaşasın ortak mücadelemiz!

Kahrolsun Faşizm !

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

 Avrupa’da Hayır Platformu