Frakfurt’ta istenmeyen kişi: Yusuf Yerkel

Mayıs 2014’te Soma’daki Madenci katliamında 301maden işçisinin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen eylemlerde protestocu işçilere şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yusuf Yerkel’in Almanya Frankfurt’taki Türkiye Başkonsolosluğu’na ticari ataşe olarak atanmasının ardından Türkiyeli ve Alman emek, demokrasi örgütleri, bireyler, milletvekilleri harekete geçti.

Atanma haberinin basına yansımasının ardından bir araya gelen Frankfurtlu emek ve demokrasi güçleri Yusuf Yerkel’in Alman devleti tarafından “PERSONA NON GRATA – İstenmeyen kişi” olarak ilan edilmesi için kısa süre içerisinde çok geniş bir platform oluşturdu.

Aralarında Avrupa’daki 22 sol, sosyalist, demokrat halk ve kitle örgütünün oluşturduğu Avrupa Demokratik Güç Birliği (ADGB), Alevi Birlikleri Federasyonu, Almanya Sendikalar Birliği -DGB, Almanya metal işçileri sendikası IG Metall gibi büyük örgütlenmelerin de olduğu platform Frankfurt’taki Türkiye Başkonsolusluğunun önünde bir eylem gerçekleştirerek işçi düşmanı Yusuf Yerkel’in Frankfurt’ta ticaret Ataşesi olarak görev yapmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Eylemde platform adına konuşma yapanlar Yusuf Yerkel PERSONA NON GRATA olarak ilan edilinceye kadar eylemliliklerine ve çağrılarına devam edeceklerini duyurdular.

Haber: Gaste Avrupa