Frankfurt’da “Emperyalizmin Ortadoğu ve Afganistan Çıkmazı, Göç, Irkçılık ve Devrimci Tavır” Paneli Yapıldı

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)’nın  ‘Emperyalizmin Ortadoğu ve Afganistan Çıkmazı, Göç, Irkçılık ve Devrimci  Tavır’ kampanyası Frankfurt’ta gerçekleşti.

SMF temsilcisi Hüseyin Şimşek seminerde sunum yaptı. Sınıf mücadelesi içinde ölümsüzleşenler ve Eylül ayında şehit düşen Dünya proletaryasının önderi, Marksizm, Leninizmin hazinesine nitel katkı yapan  Mao Zetung, Türkiye ve K. Kürdistan devrimin önderi Süleyman Cihan, Devrimci sanatçı Yılmaz Güney, Peru devrimin önderi Gonzalo şahsında tüm ölümsüzler anısına saygı duruşu yapıldı.

Avrupa’da yapılan kampanyanın önemi kısa vurgulandı  akibinde; SMF temsilcisi sunumu gerçekleştirdi. Emperyalist sistemin içinde bulunduğu durum, Ortadoğu’da gelişmeler, Afanistan’da durum tahlili geniş kapsamlı yapıldı; Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da sınıf mücadelesi, SMF’nin sınıf mücadelesi içindeki konumu, yerel yönetimlerin durumu, gelecek dönemde izlenecek siyasi yönelim anlattı.

Katılan kitlenin konuşmaları ve sorulan sorular akibinde SMF’ temsilcisi ikinci sunum yaparak seminer sonuçlandı.