Fransa’da 3 Kürt Kadın Siyasetçinin Katledilmesini Protesto Ediyoruz!

Almanya (12 Ocak 2013) Fransa’nın başkenti Paris’in merkezinde işlek bir caddede bulunan Kürdistan Enformasyon Merkezi’ne 9 Ocak akşamı düzenlenen saldırıda kurumda bulunan 3 Kürt kadın siyasetçinin hunharca katledilmesinin acısını ve öfkesini yaşıyoruz.

PKK’nin ilk kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız, KNK Paris temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Söylemez isimli genç kadının katledilmesi, politik bir katliamdır. Saldırı, 3 Kürt siyasetçisi şahsında Kürt halkına ve mücadelesine, özgürlük ve demokrasi mücadelesi yürüten tüm güçleredir.

Kürt siyasetçilere yönelik bu katliamı şiddetle kınıyor, 3 Kürt siyasetçinin ailelerinin, yoldaşlarının ve Kürt halkının acısını paylaşıyoruz.

Kürt halkının ve örgütlü güçlerinin özgürlük ve barış taleplerini sürekli operasyonlarla ve katliamlarla yanıtlayan, ‘’KCK tutuklamaları’’ adı altında 10 bin Kürt aktivistini, siyasetçisini, seçilmiş milletvekillerini ve belediye başkanlarını, öğrencileri ve çocukları tutuklayan faşist Türk Devletinin yalana dayalı psikolojik savaşı, suçluları gizleyemez. Katliamın sorumlusu, halklarımıza düşmanlık saçan, demokratik hak ve özgürlüklere, farklı düşüncelere, dillere ve inançlara tahammül edemeyen AKP iktidarı ve temsil ettiği devlettir. Bir taraftan Sayın Öcalan ile görüşmeler yapan ve iyimserlik yaymaya çalışan, ancak diğer taraftan askeri operasyonları sürdüren, her gün onlarca Kürdü gözaltına alan ve tutuklayan, Kürt ve Alevi halklarımıza düşmanlık propagandası yapan ve linç saldırılarına zemin hazırlayan, tekçi ve inkârcı zihniyettir.

Diğer taraftan profesyonelce planlanmış bu saldırının Paris’in merkezinde yapılmış olması, Fransız devletinin Kürtlere yönelik izleme ve baskı politikası da dikkate alındığında, katliamda Fransız devletinin de sorumluluğu olduğunu göstermektedir. Kürtlere ve diğer göçmenlere yönelik Fransız devletinin güttüğü ırkçı ve ayrımcı politikalar, Kürtlere yönelik sürekli baskılarla bu türden saldırılara zemin hazırlanmaktadır. Fransa devleti bu saldırıyı açıklığa kavuşturmadan, katilleri ortaya çıkarıp yargılamadan, sorumluluktan kaçamayacaktır. 

Bizler, aşağıda imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri olarak, bu hain saldırıyı şiddetle kınarken, bu türden saldırılara karşı mücadeleyi geliştireceğimizi belirtiyor ve halklarımızı katliamı protesto eylemlerine katılmaya çağırıyoruz.

Saldırılar ve katliamlar özgürlük ve demokrasi mücadelesini engelleyemez!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

İmzalayan Kurumlar:

YEK-KOM (Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu)

AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu)

TÜDAY (Türkiye-Almanya İnsan Hakları Derneği)

ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu)

AGİF (Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu)

ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)

DİDF (Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu)

ÖDA (Özgürlük ve Dayanışma Almanya)

Avrupa Barış Meclisi

Yaşanacak Dünya Gazetesi