Fransa halkının direnişini coşkuyla selamlıyoruz!

Alevler ve göz yaşartıcı gazlar ortasında ilerliyor bir halk. Yürüyor ve geri adım atmıyor, her ulustan ve kimlikten Fransa proleterleri. Haydut Fransız rejimine karşı adalet isteklerini ve iradelerinin gasp edildiğini haykırıyor yürüyenler. Fransa’nın en büyük şehirlerinde, yüzbinler ve hatta milyonlar günlerdir sokaklardalar.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi yasasının adeta parlamentodan kaçırılarak despot bir şekilde yürürlüğe sokulması eksenli gelişen eylemler, zorlaşan yaşam şartları ve pahalılığa karşı gelişen tepkilerle de birleşerek, içeriği gittikçe genişleyen bir isyana dönüştü. Çeşitli meslek gruplarından, çevre örgütlerinden, anti kapitalist örgütlenmelere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen eylemler bu içeriğiyle anlamını önemini ve ciddiyetini göstermektedir.

Azami kar, sermaye ve bu eksenli gelişen emperyalist rekabetin yarattığı savaşlar ve bu savaşların manipüle ettiği, sermayenin evrensel anlamda yeniden biçimlendirilmesi sürecini birkere daha yaşamaktayız. Her defasında yaşandığı üzere, dünyanın tüm proleterlerine yoksulluk ve ölümden başka birşey düşmemektedir. Fransa’da yaşanan da tam olarak budur.

Parlamentodan kaçırılan yasa, Macron rejiminin değil aslında semayenin kaçırdığı bir yasadır. Eylemlerde haykırılan haydut sistem ifadesi tam olarak da yerini bulmaktadır. Suçlu olan, haydut sermaye sistemidir. Bize yaşatılan bu acının sorumlusu da bu sistemdir. Fakat acı eken öfke biçmektedir ve biçecektir.

Herkesi, acıyı öfkeyle kuşanmaya ve sokaklarda militanlaşmaya çağırıyoruz!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)