Fransa Hayır Platformu Canlı Yayında Birleşik Sesini Bir Kez Daha Yükseltti

Paris (02-03-2017) Paris Pir Sultan Abdal Dergahında, News Channel aracılığıyla gerçekleşen canlı yayın, Paris’te faaliyet yürüten Demokratik Kitle Örgütleri, Kadın Kurumları, inanç önderleri ve halktan insanların katılımıyla gerçekleşti. Bir buçuk saat süren canlı Yayın, Hayır diyen tüm farklı politik kurum temsilcilerinin ortak HAYIR itirazına aynı anlamı yükleyen, birleşik güçlü çoğul bir sesle dile getirildi.

Kürt Toplum Merkezleri adına yapılan konuşmalarda, Kürtlerin bugün tek adama yapılan itirazın, Cumhuriyet tarihi boyunca süregelen Tek’ci devlet geleneğine de bir itirazı içerdiğinin altı çizildi.Yine Kürt Kadın Kurumları kadının itirazını gerekçeleriyle dile getirdi. Aleviler adına yapılan konuşmalarda, Alevilerin ilk Hayır’ı nin beşyüz yıl önce dile getirdikleri, bunun bugün de devam ettiği ifade edildi.

Yine kadın ve erkek kimlikleriyle sosyalist gençler, geleceği tehtit eden tek adama dayalı faşist diktaya karşı olduklarını ve bu süreçte üzerlerine düşen herşeyi yapacaklarını ifade ettiler.

Yine Sancı Kültür Sanat Dergisi adına programda söz alan Erdal Emre, Anadolu Mezopotamya topraklarında ortaya çıkan bu tehlikeye karşı, dün olduğu gibi, bugünde direnişler olacağını, zayıfta olsa bir Evet ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda da, morel bozukluğu yaşanmadan direnmeye, itiraz etmeye devam edilmesinin önemine değindi.

Programa ADKH adına katılan temsilci, faşist şeriatçı tek adam diktatörlüğünün, ilk başta kadını hedef aldığı, dolayısıyla HAYIR’ın en güçlü bir şekilde kadının haykırısına dönüştürülmesine değindi.

ADHK adına yapılan konuşmada, AKP ve Erdoğan diktatörlüğünün, muhalif olanların dışında, dün birlikte olduklarınada saldırdığı, onlarida hapsettiği, ülkenin geçmiş tarihinde hiç bir ödenmiş bedeli olmayan AKP ve Erdoğan’ın, net HAYIR  diyen bizlerin dışındaki Evet’çi kesimede anlatılarak, onların da ikna edilmesinin önemine değindi.

Fransa Hayır Platformu bu süreci başarıya ulaştıracak planlı, programlı, tempolu bir çalışmayla, aralıksız yükleneceği mesajını verdiği program, amaca uygun olarak sonuclandı.