Gençliği Selamlıyor, Coşkusunu Paylaşarak Kutluyoruz!

dgh-kongre-foto-2DGH Kurultayını başarıyla gerçekleştirdiğini ve bu kurultayla Sosyalist Öğrenci Hareketi ismini aldığını kamuoyuna duyurdu Gençliğin dinamizmi bir adım önde olmasını gerektirir  Kurultay coşkusunu paylaşıyor, başarı dileklerimizi iletip selamlıyoruz! Sevincimize vesile oldu, umutla karşıladık gerçekleşmiş kurultay duyusunu İçinden geçtiğimiz katı baskıcı faşist dönemde böyle bir çalışma yürüterek tamamlamak başlı başına bir başarı ve olumluluk iken, anılan bu ağır baskıcı dönemde demokratik veya Sosyalist mücadele cephesinden yükselen bir ses olması bakımından da olumlu, umut verici ve sevindiricidir.

HABER MERKEZİ (19-10-2016)-Demokratik Haklar Federasyonu’nun içinde bulunduğu Kurultay çalışmaları süreci ve merkezi kurultayının öngünlerinde, DHF’nin bir bileşeni olan Demokratik Gençlik Hareketi’nin kendi kurultayını gerçekleştirmesi, aktüel olan merkezi kurultay heyecanını büyüten özelliğiyle de olumlu bir gelişmedir. Demokratik, devrimci ve sosyalist çalışmaları temsil eden ve bunları müjdeleyen her adım değerli ve anlamlıdır. Atılan adımın sosyalist cephe güçlerinden gelmesi ise ekstra sevindirici, coşku vericidir. Karanlığa tutulan her ışık demeti, zulme yönelmiş her söz ve örgütlenmeye dönüşen her bilinç, aydınlık yarınlara doğru büyük bir eylemdir.

DGH Kurultayını başarıyla gerçekleştirdiğini ve bu kurultayla Sosyalist Öğrenci Hareketi ismini aldığını kamuoyuna duyurdu. Gençliğin dinamizmi bir adım önde olmasını gerektirir… Kurultay coşkusunu paylaşıyor, başarı dileklerimizi iletip selamlıyoruz! Sevincimize vesile oldu, umutla karşıladık gerçekleşmiş kurultay duyusunu. İçinden geçtiğimiz katı baskıcı faşist dönemde böyle bir çalışma yürüterek tamamlamak başlı başına bir başarı ve olumluluk iken, anılan bu ağır baskıcı dönemde demokratik veya Sosyalist mücadele cephesinden yükselen bir ses olması bakımından da olumlu, umut verici ve sevindiricidir.

Olağanüstü hal şartlarında hüküm süren sivil darbe iktidarının uyguladığı açık faşizme rağmen ve bu faşizme karşı mücadelenin bir unsuru olma temsiliyle gerçekleştirilmiş olması kurultaya büyük bir anlam yüklemektedir. Bu şartlar ve nitelikteki kurultay açıktan bir meydan okuyuş ilanıdır…

Kurultayın temsil ettiği bütün anlam, önem ve özellik salt gençlik hareketi (‘’öğrenci gençlik’’) için değil, genel demokratik ve Sosyalist mücadele örgütlenmesi için de geçerlidir. Kurultayın bu başarı ve olumlulukları onun esas yanıdır ve bu yan muhtelif eksikliklerine feda edilemez, karartılamaz. Buna karşın ve bu bilinçle, dikkatimizi çeken bir konuya değinmekten sakınmayacağız. DGH’den SÖH’ne dönüş zemininde yapılan yeni isimlendirmenin tartışmaya muhtaç olduğu açıktır. Bu tartışma gelecek kongrenin tartışması olsa da, şimdiden söz hakkımızı kullanmakta sakınca görmüyoruz. Ki, selamlama ve sevincimizi paylaşırken, bu vesileyle eleştiri hakkımızı da kullanmış olacağız…

Her nesnellik bir kavramda karşılık bulur veya adı geçen her nesnellik tabii olarak kendine uygun biçimde kavramsallaştırılır. Bunun gibi, her durum, gelişme, olgu, nitelik veya siyasi süreç de belli argümanlar temelinde kavramsallaştırılır. Bütün bu argüman ve kavramsallaştırmalarda nesnel gerçeği ifade etmek ya da yeterince ifade etmek gözetilmesi gereken temel bir öğedir. Ki, bu göz ardı edilirse, olgu doğru tanımlanmamış, gelişme objektif olarak tespit edilmemiş, siyasi süreç yetkin biçimde tarif edilmemiş, dolayısıyla hedefler, görevler, örgütlenmeler de isabete oturtulmamış olur. Kısacası, isimlendirmelerin yeni süreç ve argümanlara bağlı olarak tespit edilmesi, değiştirilmesi elbette gerekli veya doğru olandır. Fakat yapılan değişikliğin doğru olması da ayrı bir gerekliliktir.

Kanaatimiz o ki, DGH’ın gerçekleştirdiği kurultayda isim değişikliğine giderek Sosyalist Öğrenci Hareketi ismini alması önümüzdeki tartışmaların konusu olacaktır. Elbette bu tartışmalar önümüzdeki kurultayın tartışmaları olarak biçimlenmek durumundadır. Eleştirilerin gündeme gelmesi olağan ama hareketin böyle bir tartışmayı merkezine oturtarak yürütmesi olağan değildir. Zira yeni karar alınmıştır ve kararlaştırılan bu konu ancak bir kurultayla, somut olarak bir sonraki kurultayla ele alınıp yeniden kararlaştırılabilir. Dolayısıyla tabii olan eleştirileri dinleyip mütalaa etmek yeterli bir yaklaşımdır…

İsim değişikliğindeki eleştiri konusu gördüğümüz mesele şu; gençlik hareketinden geriye çekilip daralmaya doğru bir adım olarak öğrenci hareketine dönüşmek hatalıdır, anlayış olarak eksiklikler barındırmaktadır. ‘’Gençlik hareketi’’, bütün gençliği ihtiva eden bir isimlendire ve örgütlenme-örgüt olmasına karşın, ‘’Öğrenci hareketi’’ bütün gençliği değil, sadece öğrenci gençliği kapsayan bir isim-kavram-örgüt/örgütlülüktür. Dolayısıyla daralmaya gidilmiştir. Görevlerde, çalışmalarda, örgütsel faaliyetlerde ve elbette nitelikte de daralmaya gidilmiştir. Dolayısıyla bu isimlendirme gençliğin örgütlenmesi, çalışmaları, alanın hedef kitlesine dönük amaçlardan doğan ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Dahası, mevcut isimlendirme fiilen bir gençlik hareketi örgütlenmesi boşluğu yaratarak böyle bir örgütlenmenin ayrıca ele alınacağı izlenimi vermektedir. Kuşkusuz ki, böyle bir hedefin olduğuna ihtimal vermiyoruz. Ancak salt öğrenci gençlik hareketi olarak biçimlenen bir örgüt, bütün gençliği örgütleme vb zemininde değildir Dolayısıyla değişik kategorilerde bütün gençliğe hitap eden bir örgüt/örgütlenme ihtiyacı ortada/boşta kalmaktadır. Sadece öğrenci gençliği örgütlemekle yetinmek görev ve hedefi vb daraltmaktır, doğru da değildir. O halde öğrenci gençlik dışındaki gençliğin hangi gençlik örgütüyle toparlanacağı açıklanmak durumundadır. Öğrenci gençlik dışındaki gençliğe hitap eden örgütlenme hangisi olacak. Sosyalist Öğrenci Hareketi mi? Ama bu bir öğrenci hareketidir, öyle olduğunu deklere edip ismini almıştır!

Özcesi, önümüzdeki kurultay sürecine hazır bir tartışma şimdiden mevcut edilmiştir. Eksiklik de olsa, her şeyin sonu değildir, kıyamet hiç değildir. Fakat adımlar atılırken daha dikkatli olmak ve kaba eksikliklerden sakınmak için, bu günden eleştirmek ve eleştirilerden tecrübe edinmek gereklidir.

Bir kez daha Kurultay coşkusunu paylaşıyor, selamlıyoruz!

http://www.halkingunlugu.org/