Halkın sanatı ve sanatçısına dokunulamaz, türküler susturulamaz!

ADHK Kültür-Sanat  Kolu  olarak, Gurup  Yorum  ve  devrimci  sanatcılar  üzerindeki  baskıları  ve  haksız, hukuksuz  tutuklamaları  kınıyor, devrimci  direnişlerini  selamlıyoruz

ADHK (17-02-2020) Devrimin  ayak  sesleri  duyulmaya  başladıkça, faşizmin  korkuları da artar. Korktukça  saldırganlaşır. Faşist AKP- MHP  iktidarı, ecel  terleri  dökmeye  başladığı  bu  süreçte, iktidarda  kalabilmenin  tek  çaresi  olarak  kendilerinden  olmayan  her  kesime  yönelik  saldırılarında  sınır  tanımıyor. İktidar  oldukları  günden  bu  yana  halkın  sanatı  ve  sanatçısı da  bu  saldırılardan  payına  düşeni  fazlasıyla  almış, almaya  devam  ediyor.

Faşizmin,  halkın  sanatına  ve  sanatçısına  olan  düşmanlığı  sadece  ülkemize  has  bir  olgu  değildir. Faşist  diktatörler  dünyanın  her  yerinde  aynı  zihniyete  sahiptirler. Şili’li  sanatçı  Victor  Jare, İspanyol  Federico  Garciya  Lorca  halkın  sanatını  yaptıkları, şiirleri  ve  türküleri ile  faşizmi  teşhir  ettikleri  için  katledilmedilermi. Sabahattin  Ali  aynı  sonla  yüzleşmedimi. Yılmaz  Güney, Ahmet  Kaya, Nazım  Hikmet  ve  daha  niceleri  faşizmin  saldırıları  ve  baskıları  sonucu  sürgünde  yaşamlarını yitirmedilermi. Yine  bu  gerici- faşist  zihniyet  değilmidir  onbinlerce  yıllık  tarihi  miras  olan  heykelleri  paramparça  eden. “Müstehcen” deyip  heykelleri  kaldıran. Kısacası  bunlar  halkın  sanatına, sanatçısına  düşman. Karanlıktan  medet  uman  bu  yarasalar, aydınlığa  düşman. Bunlar  saza  düşman, söze  düşman.

Halkın  dertlerini, umutlarını  ve  sevdalarını  sazlarıyla, sözleriyle  dillendiren  Gurup  Yorum’un  haklı  taleplerini  destekliyor, Türk – İslam  sentezli  faşist  iktidarın  Ölüm  Orucundaki  Gurup  Yorum  sanatçılarını serbest  bırakması ve  demokratik  taleplerinin  derhal  kabul edilmelidir. Aynı  şekilde  Yılmaz  Çelik, Şenol  Akdağ  için de  halkımızın, aydın  ve  sanatçılarımızın  talepleri, baskılara  son  verilmesi, haksız  yere  tutuklu  devrimci  sanatçıların  serbest  bırakılmalıdır.

ADHK Kültür-Sanat Kolu  olarak, Gurup  Yorum  ve  devrimci  sanatcılar  üzerindeki  baskıları  ve  haksız- hukuksuz  tutuklamaları  kınıyor, devrimci  direnişlerini  selamlıyoruz. Öte  yandan  uzun  yıllardır  halkın  yaralarına  türküleriyle, marşlarıyla  ve  sazlarıyla  merhem  olmaya  çalışan  Gurup  Munzur’u  susturma  çabalarını da  kınadığımızı, ne  Yorum, ne  Munzur  ve  ne de  diğer  devrimci sanatçıların  susturulamıyacağını  tekrar  tekrar  haykırıyoruz.

YAŞASIN  DEVRİMCİ  DAYANIŞMA!

HALKIN  SANATINA  VE  SANTÇISINA  DOKUNMA !

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

Kültür-Sanat Kolu