Hamburg Demokratik Haklar Derneği kongresini başarıyla gerçekleştirdi

Hamburg (21-09-2020) Almanya Demokratik Haklar Federasyonuna bağlı çalışmalarını sürdüren Hamburg Demokratik Haklar Derneği olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde Dersim Ovacık’da ölümsüzleşen TKP/ML TİKKO halk savaşçıları Erol Volkan İldem (Nubar) ve Fadime Çakıl (Rosa), yine 16 Eylül 1990 da ölümsüzleşen Baba Erdoğan, sosyalizm ve devrim mücadelesinde ölümsüzleşenler şahsında 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Kongre yoklama, divan seçimi, önceki dönem yönetim kurulu açılış konuşması ardından Almanya Demokratik Haklar Federasyonu temsilcisinin de selamlama konuşması ile devam etti. Faliyet raporu okunup tartışıldı ve genel olarak sistemin Covid 19 pandemi sürecinin kitleler üzerinde oluşturduğu baskı ve insanların evlerine kapatıldığı süreçdeyken yapılması gereken kongrenin bugüne ertelendiği, üye çoğunluğunun katılımı ile kongre gerçekleştirildi.

ATİF Hamburg temsilciside kongremize mesajlarını ilettiler.

Kongre Denetim raporu, Mali rapor gündemlerinden sonra yeni yönetim ve denetim organlarının seçimi gerçekleşti.

Kongre yönetim ve denetim kurullarına kadın yoldaşların ağırlıklı ve gönüllü bir şekilde görev almaları kongrenin sevindirici bir yanıydı.

Son olarak sunulan dilek ve temennilerin ardından kongremiz başarılı bir şekilde sona erdi.