Hamburg’da hapishaneler konulu toplantı yapıldı

hamburg25-26-27 Nisan 2014’da hapishanelerdeki siyasi tutsaklara ilişkin İstanbul’da yapılacak sempozyum öncesi Hamburg’da ADHK, ATİK, ve Aveg-Kon’un  çağrısıyla bir bilgilendirme toplantısı yapıldı

HAMBURG (02-02-2014) – Hamburg’da ADHK, ATIK, ve Aveg-Kon’un  yaptıkları çağrı ile 25-26-27 Nisan 2014 tarihinde Türkiye’de yapılacak hapishaneler sempozyumu öncesi hem merkezi çalışmaların planlanması hem de Hamburg’da daha farklı fikir ve düşünceler çerçevesinde bu sempozyum öncesi ön hazırlıklara ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla bir halk toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımsızlık, halk demokrasisi, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde hapishanelerde katledilenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlik dünyadan ve Türkiye- Kuzey Kürdistan’dan politik tutsakların durumunu ve hapishaneler gerçekliğini anlatan bir sinevizyon gösterimiyle ve etkinlik ve tanıtım toplantısına neden ihtiyaç olduğuna dair sunumla devam etti. Sunumda politik tutsaklar sorununun dünyanın her yerinde ciddiyetini koruyarak devam ettiği, tecrit, izolasyon ve F-Tipi hapishanelerde bulunan politik tutsakların en kötü koşullarda yaşamaya terk edildiği, devrimci ve yurtsever politik hasta tutsakların ölüme terk edildiği ve bu gerçekler ışığında dünyanın birçok coğrafyasında başlatılan politik tutsaklarla dayanışma kampanyası dahilinde 25-26-27 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan sempozyumun önemine vurgu yapıldı.

Diğer ülkelerdeki durum Türkiye’den farklı değil

Etkinlikte Peru Yeni Demokrasi Derneği temsilcisi de konuşma yaparak kendi ülkelerindeki durumun da Türkiye’den farksız olmadığını, bu sistemin dünyada her yerde aynı öze sahip olduğunu ve bu yüzden bu kampanyanın çok önemli olduğunu belirterek destekçisi olacaklarını açıkladı. Daha sonra söz alan Almanya Marksist Leninist Partisi temsilcisi politik tutsakların Almanya’daki durumunun çıkartılan yasalarla daha da zorlaştırıldığı ve artık Avrupa Birliği’nin de politik tutsaklara yönelik yeni yasa çalışmalarının olduğunu belirtti. Alman Anayasasındaki 129a-b yasaları sebebiyle birçok Türkiyeli yurtsever devrimcinin Almanya’daki politik çalışmalardan dolayı Almanya hapishanelerinde olduğunu belirterek, son genel seçimlerdeki bir sloganlarının da 129a-b yasalarının kaldırılması olduğunu dile getirdi. Yine etkinlikte söz alan anti-emperyalist Birlik bileşenlerinden Filistinli bir dost Filistin’de yaklaşık 8000 civarında politik tutsak olduğunu belirtip ayrı bir önemli noktanın da taş attıkları için hapse atılan çok küçük yaştaki çocuklar olduğu belirtti. Filistinli katılımcı bu çalışmanın önemine değinip destekleyeceklerini belirtti. Etkinlik hapishanelere ilişkin 22 Şubat’ta Köln’de yapılacak yürüyüşe ve 4 Şubat’ta Almanya’ya Berlin’e gelecek olan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik protestolara katılım çağrılarıyla sona erdi.