Hapishanelerdeki devrimci tutsaklara sahip çıkalım! / Rıza ÖZEN

… tarih boyunca ilerici dünya insanlığının yüz akı olan devrimci, sosyalist ve komünist tutsakların; sesine ses olalım, onlara sahip çıkalım!..

Tarih boyunca hapishaneler ezenler ve ezilenler arasındaki mücadele ve tarihsel kavgada daima stratejik bir öneme sahip olmuş ve rol oynamışlardır.

Yargı ve hapishaneler sistemi egemen sınıflar açısından kendi sistem ve diktalarını muhafaza etmek, korumak ve sürdürmek için en temel saçayaklarından ve parametrelerden birini oluşturmaktadır.

Kendi meşru olmayan haksız, adaletsiz, baskı ve sömürüye dayalı,büyük ezici çoğunluk üzerinde sürdürdükleri diktatörlüklerini; sistemlerine  karşı hak ve özgürlükler temelinde, geliştirilmeye çalışılan mücadele ve direnişlere karşı, bu hareketleri örgütleyen birey, topluluk, kurum ve örgütlere karşı katletme yanında hep yargı ve hapishaneleri devreye sokmuşlardır.

Bugün de bu alanda edindikleri asırlarca ve binyılların tecrübesiyle; ezilenler cephesinden iktidarlarına karşı gelişen, mücadele ve direnişleri bastırmak ve bertaraf etmek için egemenliklerinin temel direk ve aparatlarından olan yargı ve hapishaneleri daha derinlikli ve çok boyutlu bir şekilde kullanmaktadırlar.

Tarihsel olarak baktığımızda toplumsal mücadele ve kalkışmalarda, haksızlığa karşı isyan, direniş ve özgürlük arayış ve peşinde koşanlar için, günümüz dünyasında sömürüsüz, sınıfsız ve sınırsız bir dünya hayaliyle mücadele edenler için de hapishaneler çok önemli ve stratejik bir öneme sahip olmuşlar.

Çünkü sınıf farklılıklarının ortaya çıkışından bugünkü tarihsel sürece kadar egemen sınıflar,kendi sistemlerine karşı gelişen mücadele ve direnişlerde hep en mücadeleci,en dinamik,en bilinçli ve ileri dinamikleri,harekete önderlik eden kurum ve önderliklerini hedef almış,bunları ya katletmiş yada zindanlara atmıştır.

Bundan hareketle tarih boyunca egemenlerin zindanları;özgürlük ve sınıf mücadelesi açısından,devrimle karşı devrimin irade savaşının verildiği en çetin ve en keskin alanlardan biri olmuştur.

Bundan hareketledir ki baskıya,sömürüye ve zülme karşı özgürlükler,devrim,sosyalizm ve komünizm mücadelesi verenlerin hassasiyetle yaklaştığı,sahiplendiği alanlar olmuştur.

Bugün dünyanın tüm coğrafyalarında baskı,zulüm,sömürürü ve katliamlara karşı,ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi sonucu esir düşen ve tutsak alınan yüzbinlerce özgürlük savaşçısı ve tutsaklara karşı acımasız ve vahşice uygulamalar tüm hızıyla devam etmektedir. Türkiye-Kuzey Kürdistan,Hindistan,Filipinler ,Peru,Meksika,İsrail,İspanya,ABD,Fransa,Almanya vs.Ve daha bir dizi ülkede politik tutsaklar üzerindeki çeşitli baskı,tecrit ve izolasyon yöntemleriyle,tecrit içinde yaşatılarak politik tutsaklar toplumdan tecrit edilmektedirler.

Baskı, işkence ve izalasyon politikalarının en yoğun ve acımasızca uygulanan ülkelerin başında gelenlerden biri de Türkiye’dir.

Bugün Türkiye-Kuzey Kürdistan hapishanelerinde 300 bine yakın tutuklu ve hükümlü var.1600 ün üzeri ⁸de hasta ve 600 kadar da ağır hasta  durumda.2021 aralık ayı içinde arka arkaya ölümler oldu zindanlarda.

Zamana yayılan ölümler süreci devam ediyor

Türkiye hapishanelerinde bugün en çok dayatılan uygulamaların  başında,savunma hakkının gasbedilmesi,uzun süre mahkemeye çıkarmama,tecrit ve izalasyon,sağlık sorunlarına gereken müdahalenin yapılmaması,ağır ve ölümcül hastaların tahliye edilmemesi,ailelerle görüşmelerin çeşitli diziplin cezalarıyla kısıtlanması vs.vs.

Dolayısıyla, tarih boyunca ilerici dünya insanlığının yüz akı olan devrimci, sosyalist ve komünist tutsakların; sesine ses olalım, onlara sahip çıkalım!