Hasta Tutsak Kamil Turanlıoğlu Katledildi.

Tedavisi Engellenen Hasta Tutsaklar Ölüme Terk Ediliyor!

Hapishaneler bir nevi toplama kampına döndü. Yalan beyanlarla, düzmece iddialarla, hukuksuz bir şekilde tutsakların rehin tutulduğu, tedavi edilmediği ve hapishanede  hayatlarını sürdüremez halde olmalarına rağmen tahliye edilmeyen mahpuslar ölüme terk ediliyor.

Politik tutsaklara uygulanan bu yöntemin dışardaki pratiği, korku ve baskıyla  açık hapishane yaratmaktır. Emekçileri, azınlıkları, cinsel kimliklerinden dolayı bireyleri, inanç gruplarını zorla  “terbiye” ederek kendi potasında eriterek yalnızlaştırma çabasını bu seçimle de bir kez daha görmüş olduk.

Yıllara dayanan hapishane politikalarının uzun vadeli stratejik bir saldırı olduğunu yıllar önce ifade eden devrimci tutsaklar  “ içerde  dışarda hücreleri parçala” sloganıyla bunu gayet açık ifade etmişlerdi.   Faşizmin toplumu, hayatı, dayanışmayı, birlikte yürümenin yarattığı değişim dinamiğini  bölüp parçalayarak yalnızlaştırma çabasını boşa çıkarmak için içerde devrimci tutsakları, dışarda da  yok edilmeye çalışılan kolektif hayatı sahiplenelim. Politik tutsaklar sadece onurumuz değil, hayatın savunma alanlarıdır. Faşizme karşı içerde, dışarda yaşamın her alanında örgütlenerek mücadele edelim. Rehin tutulan, tedavi edilmeyen politik tutsakları ancak böyle özgürleştirebiliriz.

Elazığ Hapishanesi’nde tutsak olan Kamil Turanlıoğlu  tedavi  edilmeyerek  katledildi. Kamil Turanlıoğlu’nun katili faşist AKP-MHP rejimidir.

ADHK  POLİTİK TUTSAKLARLA DAYANIŞMA KOMİTESİ