Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!

fotograf 3Zürich (24-02-2014) Kocaeli 2 No’ lu F Tipi Hapishanesi’nde kalan ve kalbinin %70’i çalışmayan Abdullah Kalay, Sincan 1 No’lu F Tipi’nde kalan ve kanser hastası olan devrimci tutsak Erol Zavar, Diyarbakır D Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan ve beyninde ölümcül tümör olan Mansur Tekin, Türkiye ve Türkiye-Kürdistan hapishanelerinde hastalık derecesi ölüm sınırında olan yaklaşık 200 ağır hasta tutsaktan sadece bir kaçı.Ülkemiz hapishanelerinde tutsaklar “hasta kategorisinden” ölerek çıkarılmaya zorlanıyor.Adli Tıp raporlarına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın ya da Emniyetin keyfi yazılarıyla tahliye olmaları engellenilmeye devam ediliyor.Geçtiğimiz günlerde,Ankara’da, Tecride Karşı Mücadele Platformu’nun (TKMP) çağrısıyla hasta tutsaklar için meclis İnsan Hakları Komisyonuyla görüşmek ve Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen kitleye polis saldırdı.Aynı günlerde, Bolu T Tipi Hapishanesi’nde tutsakların ‘kapıları döverek’ hasta tutsaklar için başlattığı protestoda, tutsakların 10’u yapılan müdahalede yaralanmıştı.Bu gerçek durum karşısında; Türkiye, Hindistan, ABD, Avrupa ve dünyanın diğer tüm hapishanelerinde esir tutulan devrimci tutsaklar ve savaş esirleriyle dayanışma içinde bulunmak, hapishane koşullarının düzeltilmesi, nihayi olarak tüm devrimci tutsakların ve savaş esirlerinin serbest bırakılması, hasta tutsakların hiçbir koşul öne sürülmeksizin tahliye edilmesi için başlatmış olduğumuz kampanyamız bünyesinde 25-26-27 Nisan 2014 tarihinde Türkiye/İstanbul’da yapılacak olan Uluslararası Hapishaneler Sempozyumuna katılmayı önemsiyoruz.

Zürich, TC. Konsolosluğu önünde “Hasta Tutsaklar” için basın açıklaması yapıldı!
İsviçre’nin Zürich kantonunda 20.02.2014 tarihinde, TC. Konsolosluğu önünde ‘hasta tutsaklar’ için basın açıklaması gerçekleştirildi.Uluslarası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi (ATİK), Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), Avrupa Özgür Tutsaklara Dayanışma Komitesi’nin (AÖTDK) örgütleyicisi olduğu, Bir-Kar, FEKAR, Siyaset Gazetesi, Proleter Devrimci Duruş’un destek verdiği açıklama saat 16:00’da başladı.Almanca basın metninin okunmasının ardından, Türkçe okunan açıklamada şunlara değinildi:
“Hapishanelerdeki en büyük ve en acil sorunlardan birisi hasta tutsaklar gerçekliğidir. Şimdiye kadar işkence ve kötü cezaevleri koşullarından kaynaklı yüzlerce devrimci tutsak tedavileri engellenerek katledilmişlerdir. İHD, THİV ve tutsak ailelerinin raporlarına göre Türkiye’de 544 devrimci hasta tutsak bulunmaktadır. Bu hasta tutsakların içinde 162 tutsak ölüm sınırındadır.” diye devam eden açıklamada daha fazla kamuoyu yaratarak daha fazla duyarlılık göstermenin zorunluluğuna dikkat çekildi.
Basın açıklaması süresince kitlenin sık sık “Freiheit für alle politischen Gefangenen (Tüm devrimci tutsaklara özgürlük), Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!” sloganlarıyla açıklama bitirildi.