HBDH Avrupa: Tecrit yıkılacak direniş kazanacak

Tutsakların talepleri karşılanmalıdır!

 Faşist Türk devleti Türkiye ve Kürdistan’daki devrimci mücadeleyi boğmak için pervasızca saldırmaya devam ediyor. 2015’ten bu yana tekrardan yoğunlaştırdığı kirli savaş politikalarıyla kitle katliamlarından infazlara, Kürdistan kent ve kasabalarının yerle bir edilmesinden siyasi soykırım saldırıları ve tutuklamalarına, teknolojiye dayalı imha saldırılarından savaş ve askeri işgallere, sokaklarda polis teröründen faşist yasaklara, seçim hilelerinden kayyum saldırısına, cinsiyetçi politikalardan kadın katliamlarını meşrulaştırmaya, açlık ve yoksulluğu derinleştirip emekçi kitleleri açlıkla terbiye etmeye, işçi kıyımına kadar her türlü yol ve yöntemi kullanmaktadır.

Kürdistan’ın Rojava ve Başûrê parçalarında sömürgeci saldırı ve işgalleri yaygınlaştırmaya, KDP eliyle Kürtlerin iradesini parçalayıp, halkın tüm kazanımlarını ortadan kaldırarak, ekonomik krizin faturasını halklarımızın sırtına yükleyerek, diktatörlüğünü ayakta tutmaya çalışıyor.

En son Gökhan Güneş örneğinde olduğu gibi yeniden gözaltında kaybetme saldırısını devreye soktu.

Bu saldırılara, katliamlara boyun eğmeyen, faşizme karşı direnen güçlerin iradelerini kırma ve tasfiye etme amacıyla hapishanelerde tecrit ve hak ihlallerini had safhaya taşıdı.

PKK lideri, Kürt halk önderi Öcalan üzerinde ağırlaştırılmış tecrit ile hem Kürt Özgürlük Hareketine ve hem de tüm devrimci, sosyalist güçlere gözdağı vermeye çalışıyor.

Başta Abdullah Öcalan olmak üzere, faşizmin zindanlarında tutulan binlerce politik tutsak; tecrit, baskı ve zulme tabi tutulmaktadır. Özellikle pandemi süreci bahane edilerek, tutsakların iletişim ve haberleşmeleri, etkinlikleri, görüşleri sınırlandırılmış ve daha bir dizi hak ihlallerine maruz bırakılmışlardır.

Faşist diktatörlüğün tecrit politikasına karşı Kürt siyasi tutsakların 27 Kasım’da başlattıkları süresiz dönüşümlü açlık grevleri iki ayı geride bıraktı ve bugün 107 hapishanede 2 bini aşkın tutsağın katılımıyla sürmektedir.

Avrupa’da mücadele yürüyen Türkiyeli, Kürdistanlı devrimci, sosyalist, komünist, yurtsever hareketler olarak Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit olmak üzere, tutsaklara yönelik hak gasplarına, saldırılara, işkencelere karşı hapishanelerde süren direnişi ve açlık grevini desteklediğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Faşizmin topyekûn saldırı dalgasına karşı içerde ve dışarda süren “Faşizmi yıkalım, özgürlüğü kazanalım” devrimci hamlesini, “Tecridi kıralım, özgürlüğü kazanalım” kampanyasını, antifaşist, antiemperyalist, anti-şovenist, cins eşitlikçi birleşik mücadeleyi selamlıyor ve bu mücadeleyi Avrupa’da büyütme kararlılığımızı belirtiyoruz. Tüm halklarımızı, ilerici ve devrimci güçleri tecridi kırmak için sokakta mücadeleyi büyütmeye Açlık Grevlerini destekleyerek faşist rejime geri adım artırmaya çağırıyoruz.

Tecrit insanlık suçudur, derhal kaldırılmalıdır!

Zindanlar boşalsın, tutsaklara özgürlük!

HBDH-Avrupa