HBDH: ‘Dışarı’daki direnişle, ‘içeri’deki direnişi ortaklaştıralım

Topyekün faşist imha ve tasfiye saldırılarıyla devrimci hareketin iradesini kıramayan AKP-MHP faşizminin, ‘tek tip elbise’ saldırısıyla da devrimci tutsakların da iradesini kıramayacağını ifade eden HBDH, “Devrimci tutsakların kanları ve canları pahasına yarattığı destansı tarihi direnişler kuvvet kaynağımızdır Devrimci tutsaklar bu büyük devrimci direniş tarihine dayanarak yeni bir direnişi yükseltmek tarihi göreviyle karşı karşıyadırlar. Hapishaneleri de faşizme dar edeceğimiz günler yakındır” dedi.

HABER MERKEZİ-(21.08.2017)- Tek tip elbise uygulamasına ilişkin açıklama yapan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), AKP-MHP faşizminin bütün siyasal ve toplumsal yaşamı tek tipleştirme, iradeyi kırma ve teslim alma saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

HBDH, “Tek devlet”, “tek din”, tek dil”, “tek millet” ırkçı, soykırımcı faşist söylemlerini ağzından düşürmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’sinin son olarak da bunlara “tek tip elbise”yi eklediği ve böylece öncüllerinin tarihin çöplüğündeki bütün paslı ve kirli saldırı yöntemlerini bir bir uygulamaya koymakta geri durmadığını ve durmayacağını belirtti.

HBDH, “İşkence, sürgün, infaz yakma ve her türlü insan hakları ihlallerinin yanı sıra; Şakran hapishanesi örneğinde olduğu gibi kadın ve çocuk tutsaklara dönük faşist cinsiyetçi saldırılarla tutsakların direnişini kıramayan faşist devlet, bu kez de ‘tek tip elbise’ uygulamasını gündeme getirdi” dedi.

Devrimci hareketin faşist rejimin ‘tek tip elbise’ saldırısına yabancı olmadığını kaydeden HBDH, “12 Eylül faşist askeri darbe döneminde gündeme getirilen bu saldırı devrimci tutsakların yıllar süren büyük direnişleri sonucunda ve ağır bedeller ödenerek püskürtülmüştü. Evren ve cuntası ideolojik-siyasal ve psikolojik boyutları olan ‘tek tip elbise’ saldırısıyla, devrimci iradeyi kıramadı, boyun eğdiremedi, teslim alamadı, toplumu tek tipleştirmeyi başaramadı. Devrimci tutsakların büyük ve tarihsel direnişleri karşısında yenilerek, ‘tek tip elbise’ uygulamasını geri çekmek zorunda kaldılar. Şimdi Erdoğan ve iktidar ortakları Evren çetesinden devraldıkları bu aynı paslı silaha sarılıyorlar. Nafile! 12 Eylül faşist askeri cuntacıları gibi siz saray cuntacıları ve sivil darbecileri de başaramayacaksınız! Devrimci tutsaklara asla boyun eğdiremeyeceksiniz! Toplumu teslim alamayacaksınız!” diye belirtti.

AKP-MHP faşizminin egemen kılmaya çalıştığı korku imparatorluğu koşullarında, ‘tek tip elbise’ uygulamasını 15 Temmuz darbe girişimcileri üzerinden gündeme getirdiğine dikkat çeken HBDH, “‘Darbecilere tulum, teröristlere ceket-pantolon giydirilecek’ diyorlar. Fakat çok geçmeden asıl amaçlarının aynen OHAL ve KHK uygulamalarında olduğu gibi, devrimci tutsaklar olduğu görüldü. Açıktır ki, ‘tek tip elbise’ saldırısı, ülkede tek parti devletini, AKP-MHP faşist koalisyonuna dayanan parlamenter maskenin bir tarafa atıldığı günümüz faşizminin kendisini daha fazla tahkim etme yöneliminin bir parçası ve ifadesidir. Bu yüzdendir ki, saldırı bütün halklarımızadır” diye kaydetti.

Topyekün faşist imha ve tasfiye saldırılarıyla devrimci hareketin iradesini kıramayan AKP-MHP faşizminin, ‘tek tip elbise’ saldırısıyla da devrimci tutsakların da iradesini kıramayacağını ifade eden HBDH, “Devrimci tutsakların kanları ve canları pahasına yarattığı destansı tarihi direnişler kuvvet kaynağımızdır. Devrimci tutsaklar bu büyük devrimci direniş tarihine dayanarak yeni bir direnişi yükseltmek tarihi göreviyle karşı karşıyadırlar. Hapishaneleri de faşizme dar edeceğimiz günler yakındır” dedi.

Türkiye ve Kürdistan hapishanelerindeki bütün devrimci tutsakların, direnişi ortaklaştırarak faşizmin ‘tek tip elbise’ saldırısını boşa çıkaracağının altını çizen HBDH, “Türk ve Kürt uluslarından ve bütün ulusal topluluklarından işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve bütün ezilenler; faşizmin ‘tek tip elbise’ saldırısı sizin özgürlüğünüze de bir saldırıdır. Devrimci tutsakların yükseltecekleri direnişlerde onları yalnız bırakmayalım. ‘Dışarı’daki direnişle, ‘içeri’deki direnişi ortaklaştıralım. Bu amaçla direniş ve dayanışma komitelerini örgütleyelim. Devrimci tutsakların seslerini sokaklarda yükseltelim. Bütün bir ülkeyi hapishaneye çeviren AKP faşizmini yaptıklarına pişman edelim. Biz kazanacağız, halklarımız kazanacak, birleşik direniş kazanacak” diye belirtti.

http://www.halkingunlugu1.org/