HBDH Efrîn için seferberlik halinde direnişe çağırdı

HBDH Yürütme Komitesi, Türk devletinin Efrîn’e yönelik işgal saldırılarına karşı seferberlik halinde her yerin direniş alanına çevirmeye çağırdı

HABER MERKEZİ -(06-03-2018) Yazılı bir açıklama yapan HBDH Yürütme Komitesi, “İşgalci TC devleti ve AKP-MHP koalisyonu Efrin’e dönük işgal saldırısını ölüm kalım savaşına dönüştürmüştür” dedi .

“Efrin’de kaybettiklerinde saltanatlarının yerle bir olacağının farkındadırlar” diyen HBDH, şu ifadeleri kullandı: “Bundan dolayıdır ki, uçaklarıyla, tanklarıyla, obüsleriyle, PÖH, JÖH, ÖSO gibi faşist militarist güçleriyle, sivil katliamlarıyla, faşist psikolojik savaş merkezleriyle sonuç almaya çalışıyorlar. Sermaye oligarşisinden burjuva politikacılara, TÜSİAD’dan CHP’ye değin tüm düzen güçlerini sömürgeci savaş cephesinde bir araya topluyorlar.”

REJİMİN ÖMÜR UZATMA ÇABASI

Rejimin resmi ve gayri resmi tüm kurumlarının faşist emir-komuta zincirinin dolaysız halkalarına dönüştürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Faşizmi dinsel bayrak altında geniş yığınlara benimsetmeye, işgalci, faşist, gerici savaş politikalarına ikna etmeye çalışıyorlar. Diktatör Erdoğan’a ve onun gerici-faşist koalisyonuna destek vermeyen, Efrin’de işgale karşı çıkan her gösteriyi dağıtmaya, her sesi susturmaya, her kurumu zincire vurarak tam bir mezar sessizliği yaratmak istiyorlar. Faşist TC devleti, Efrin’e dönük işgalci saldırısıyla aynı zamanda faşist rejime biat etmeyen kesimlerde umutsuzluk, güvensizlik, moral çöküntü ve teslimiyet ruh hali yaratarak iktidarlarının ömrünü uzatma çabasındadır.”

HBDH Yürütme Komitesi, “Erdoğancı faşist işgalciler, askeri teknolojilerine, hava üstünlüklerine, içteyse şovenizm rüzgarına ve polis-yargı-zindan sopasına fazlasıyla güveniyorlar” dedi ve şöyle devam etti:

“Fakat bu güvenin, Efrîn’de sergilenen direniş kahramanlığıyla yüzleştikçe, eriyip gitmeye yazgılı olduğu gitgide belirginleşiyor. Üç saatte Efrin’i işgal edebileceğini söyleyen faşist diktatör, şimdi ‘bir tarih veremem’ diyor. Direniş uzadıkça faşizmin korku ve kaygısı daha da derinleşiyor. Bu durumun kendisi diktatör ve iktidarını daha saldırgan bir hale getiriyor.

Efrin özgürlük içinde yaşayan halkların mekanıdır. Kürt halkının özgürlük içinde kendi yaşamını örgütleme ve yönetme iradesidir. İçinden geçmekte olduğumuz tarihsel an, tüm devrimci, ilerici, antifaşist güç ve imkanları Efrîn işgaline karşı mücadeleye yöneltmeye çağırıyor. Efrin bütün gücüyle direniyor, direnişin dünyaya yayılan ışıkları dünya halkalarını, ezilenlerini, işçileri, kadınları, gençleri harekete geçmeye çağırıyor.”

EFRÎN’E SALDIRI TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN EZİLENLERİ HEDEF ALIYOR

Efrîn saldırısının Türkiye’deki bütün ezilenleri hedef aldığını kaydeden HBDH, şunları belirtti:

“Direnen Efrin, Türkiye, Kürdistan ve bölge halklarına ‘direniyoruz siz de direnebilirsiniz, durmayın harekete geçin’ çığlığı olarak yankılanıyor. Türk burjuva devletinin Efrin saldırısı aynı zamanda Türkiye’nin bütün ezilenlerini hedeflemekte, boyun eğdirmeyi, teslim almayı, düşkünleştirerek hiçleştirmeyi hedeflemektedir.

Efrîn halkı, faşist işgale karşı can feda savaşıyor. Efrin, yalnızca Kürt’ün ulusal statüsü ve özgürlüğü , demokratik Suriye için değil, emekçi Türk halkının onuru ve özgürlüğü için de direniyor. Saray, işgali “milli mesele” olarak göstererek ırkçılığı yükseltmeye çalışıyor.

Bugün Efrîn işgaline karşı çıkmak, Türkiye işçileri için politik özgürlüklerine vurulmuş prangayı kırma mücadelesidir. Efrîn direnişine omuz vermek, Türkiye’de kadınların maruz kaldıkları erkek egemen tahakküme başkaldırmaktır. Efrîn’i kuşatan sömürgeci saldırganlığa itiraz etmek, Alevilerin demokratik haklarını faşizmin cenderesinden kurtarma hamlesidir. Efrîn’i savunmak için sesini yükseltmek, Türkiye gençliği üzerindeki özgürlük düşmanı zorbalığa boyun eğmemektir. Bugün Efrîn direnişi, emekçi Türkiye toplumunun de onuru ve özgürlüğüyle özdeştir.”

SEBERBERLİK HALİNDE DİRENİŞ

HBDH Yürütme Komitesi, faşizme karşı seferberlik halinde her yeri direniş alanına çevirmeye çağırdı:

“Saray diktatörlüğü ve AKP-MHP faşist koalisyonu geleceğini Efrîn’deki işgalin başarısına bağlamış durumda. Halklarımızın geleceği ise sömürgeci faşist işgalcilerin Efrin’deki yenilgisine bağlıdır. AKP-MHP merkezli faşist işgal bloku var olduğu sürece ezilenler için; zulüm, katliam ve işkence de var olacaktır. Gün, Efrin direnişine sahip çıkma günüdür. Direnişi Türkiye ve Bakure Kürdistan’ına yayma günüdür. Gün, Efrîn siperlerinde can feda mevzilenen savaşçılarda, silahlanan yurtsever halkta, Efrîn’e yürüyen kitlelerin cesaretinde cisimleşen direnme ruhuyla; halklarımıza kan kusturan, yalan, işgal ve talan üzerine kurulu işgalci, sömürgeci faşist bloku dağıtma, demokrasi ve özgürlüğümüzü kazanma günüdür.

Efrin direnişinin başarısı sadece faşist TC devletinin yenilgisi olmayacaktır. Bu yenilgi aynı zamanda Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperyalistler ile işbirlikçilerin de yenilgisi olacaktır.

Dünya işgale karşı… Kalbi insanlık, onur ve özgürlük için atanlar, işgale karşı.. Efrin halkıyla omuz omuza.

Efrin direnişine sahip çıkmak, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve tüm ezilenlerin geleceğine sahip çıkmaktır. AKP-MHP faşizminin işgalci politikasına karşı Türkiye’nin demokratik kamuoyunu direnmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz. Türkiye ve Kürdistan gençliğini işgale karşı devrimci eylemi geliştirmeye, sokağa çıkmaya, faşizme karşı birlik olmaya, mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Kadınları, emekçileri, demokratik bir düzenden yana olan her kesimi seferberlik halinde faşizme karşı her yeri direniş haline getirmeye çağırıyoruz.”

ANF