HBDH: Ermeni soykırımı lanetliyoruz!

‘’Gün, faşizme karşı birleşme ve Ermeni, Rum, Kürt, Türk, Arap, Çerkes, Laz, Süryani tüm halklarımıza karşı saldıranlardan hesap sorma günüdür! Halklarımızı, faşizme karşı ayağa kalkmaya ve tekbir bayrak altında birleşerek, dağlarda gerilla, şehirlerde “Birleşik Direniş Güçleri”ne katılmaya ve faşizmden hesap sormaya çağırıyoruz…’’

HABER MERKEZİ(24.04.2017)-Ermeni Soykırımı’nın 102’inci yıldönümü dolayısı ile Halkların Birleşikevrim Hareketi(HBDH) yazılı bir açıklama yaparak soykırımı lanetledi. HBDH yürütme komitesi tarafından yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

‘’Takvim yaprakları 24 Nisan 1915’i gösteriyordu… Osmanlı İmparatorluğu’nun Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Mehmed Talat Bey imzasıyla, aydın, sanatçı, yazar, milletvekili gibi Ermeni toplumunun önde gelen kişilerine dönük olarak büyük bir tutuklama furyası gerçekleştirildi. Böylece 1,5 milyon Ermeni’nin soykırımıyla sonuçlanacak olaylar, direnmesi muhtemel öncülerin tasfiyesi ile başlatıldı. Ermeni halkının tehcir edilerek topraklarından uzaklaştırılması ve büyük bir kesiminin katledilmesi yoluyla gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı, Osmanlı feodalizminin ulusçu zihniyet ile yeniden şekillendirilmesini amaçlıyordu. Tek din, tek ulus, tek bayrak dayatmasının tarihsel kökleri Ermeni Soykırımı’nda cisimleşirken, İttihat ve Terakki aracılığıyla gerçekleştirilen soykırım da, TC’nin oluşma dinamiklerini gözler önüne serer nitelikteydi. Üzerinden tam 102 yıl geçmesine rağmen bugün halen Ermeni Soykırımı yok sayılmakta, inkar edilmekte ve Ermeni halkının tarihsel-siyasi-kolektif hakları yok sayılmaktadır. Bugün her ne kadar çeşitli iddialarla inkar edilip, yok sayılmaya çalışılsa da, soykırımın halklarımızın belleklerindeki yeri son derece tazedir. Ermeni halkından resmi özür dilenmeli ve tarihsel siyasi hakları derhal iade edilmelidir. Asla unutulmamalıdır ki, soykırım, başından sonuna planlanmış, bilinçli, istekli ve tartışmasız bir soykırımdır ve insanlık suçudur. Faşizmin artık geleneksel hale dönüşmüş inkar ve imha siyasetinin kökeninde de zaten bu vardır.’’

AKP Soykırımcıdır!

‘’AKP faşizminin, bugün dayandığı siyaset soykırımcı yaklaşımın devamıdır’’ denilen açıklamada, AKP ve etrafında topladığı faşist kuvvetlerin her alandaki saldırganlıkları tüm halkları hedef aldığı belirtildi. Açıklama şöyle devam ediyor:

‘’Faşizm, halklara karşı savaştır. Faşizm, aynı zamanda işçi sınıfına ve emekçilere karşı savaştır. Faşizm, Hrant Dink’i, Cizre’yi, Sur’u, Ali İsmail’i, Roboski’yi, Tahir Elçi’yi, Nusaybin’i, Uğur Kaymaz’ı katletmektir.

Ancak bugün AKP-MHP faşizminin tüm baskı, terör, tutuklama, katliam ve hilelerine karşın referandumda başabaş bir sonuç çıkması da gösteriyor ki, halklarımız faşizme karşı direnecektir. İşte bu açıdan faşizmin saldırı dalgasına karşı güçlü bir barikat olmak, bu bağlamda Türkiye ve Kürdistan devrimci ve sosyalist güçlerinin silahlı mücadele de dahil tüm alanlarda ve tüm araç ve yöntemlerle devrimi yükseltmek için güçlerini birleştirdiği Birleşik Devrim Hareketini büyütmek dönemin en acil ve ertelenemez görevi olarak karşımıza çıkıyor.

Halklarımız teslim alınmak isteniyor!

Halklarımız seçeneksiz bırakılarak faşist saldırganlık ile teslim alınmaya çalışılmaktadır. Artan işkenceler, baskılar, katliamlar, operasyonlar, hileler nasıl ki durduramayacaksa güneşin doğuşunu, kardelenlerin açışını, halklarımızın hava gibi, su gibi ihtiyaç duyduğu eşitlik, özgürlük ve adalet idealleri de öyle durdurulamayacaktır…

Gün, faşizme karşı birleşme ve Ermeni, Rum, Kürt, Türk, Arap, Çerkes, Laz, Süryani tüm halklarımıza karşı saldıranlardan hesap sorma günüdür! Halklarımızı, faşizme karşı ayağa kalkmaya ve tekbir bayrak altında birleşerek, dağlarda gerilla, şehirlerde “Birleşik Direniş Güçleri”ne katılmaya ve faşizmden hesap sormaya çağırıyoruz…’’