HBDH: Yeni Madımakların olmaması için örgütlenelim!

Alevi toplumu TC faşizmine karşı hep direniş halinde olmuş, demokratik, özgürlükçü, komünal ve eşitlikçi yanlarını korumasını bilmiştir Zalime karşı hep haklı olanın safında yer almış, faşizme karşı her zaman direniş içinde olmuştur Maraş’ta; Çorum’da direnen demokratik alevi toplumu katliamdan geçirildi. 12 Eylül faşist darbesi alevi toplumu üzerinde büyük bir devlet terörü uyguladı. 2 Temmuz Sivas katliamı da direnen, haksızlığa karşı teslim olmayan alevi toplumuna karşı yapılmış bir katliamdır

HABER MERKEZİ (01.07.2017)- Sivas katliamının 24.yılı dolayısı ile ilgili Halkların Birleşik Devrim Hareketi(HBDH) bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada;

‘’TC tarihinin Madımak benzeri katliamlarla dolu olduğuna dikkat çekilen HBDH açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: TC faşist diktatörlüğü tekçilik esası üzerine kurulmuş ve o günden bu yana bu temel karakterini daha da katmerleştiren politikalar geliştirerek uygulamıştır. Devlet, bayrak, dil tekliğiyle yetinmeyen faşist diktatörlük, dinde de tekliği tüm topluma ve diğer inançlara dayata geldi. Tekke ve zaviyeler kanunuyla bunun yasal kılıfını da hazırladılar. Nasıl ki Türkçü milliyetçilikle asimilasyon ve soykırım topluma dayatıldı benzer şekilde Sünni İslama dayalı çarpıtılmış bir dincilikle toplumun tüm kesimleri kontrol altına alınmak, sisteme bağlanmak istenmiştir. Dayatmalara uymayan ve boyun eğmeyenlere karşı her türlü baskıyı, zoru ve hatta katliamı reva gördüler. TC tarihi bu katliamların örnekleriyle doludur.

Alevi toplumu T.C faşizmine karşı hep direniş halinde olmuş, demokratik, özgürlükçü, komünal ve eşitlikçi yanlarını korumasını bilmiştir. Zalime karşı hep haklı olanın safında yer almış, faşizme karşı her zaman direniş içinde olmuştur. Maraş’ta; Çorum’da direnen demokratik alevi toplumu katliamdan geçirildi. 12 Eylül faşist darbesi alevi toplumu üzerinde büyük bir devlet terörü uyguladı. 2 Temmuz Sivas katliamı da direnen, haksızlığa karşı teslim olmayan alevi toplumuna karşı yapılmış bir katliamdır.’’

Erdoğan iktidarı Hızır paşa görevini devralmış!

Erdoğan iktidarının Hızır Paşa iktidarını devralıp sürdürdüğünü belirten HBDH, Kürdistan’daki katliamlara da değindi. Açıklamanın devamı şöyle: Nasıl Sivas yangını son olmadı Roboski, Sur, Cizre ile devam ettiyse, Sarayın faşist sultanının konuşmaları ve açıklamaları da gösteriyor ki, ezilen mazlum inanç grupları, ulus ve etnik azınlıklar bu katliamlara daha çok muhatap olacaklar.

Faşist T.C devleti ve AKP-Erdoğan iktidarı, Hızır Paşa’nın görevini devralmış, sürdürmektedir. Demokratik toplum değerlerini bir kenara atarak meydanlarda ‘’tek din’’ diye naralar atmakta, buna uymayanlara da tehditler savurmaktadır. Erdoğan-AKP faşizmine karşı çıkan herkesi ortadan kaldırmaya, etkisiz ve pasif kılmaya, teslim almaya çalışmaktadır.

Ya bu tehditlere boyun eğilecek ya da savrulan bu tehditlere karşı örgütlenip mücadele edilecektir. Üçüncü bir yol yoktur. Boyun eğmek yok olmaktır. Boyun eğmek ölümdür, geleceksizliktir. Bunu da onurlu hiç kimsenin kabul etmeyeceği açıktır. Onurumuza, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmak için örgütlenip mücadele etmekten başka bir şans bırakılmamıştır.

Yeni Madımakların olmaması için örgütlü mücadeleyi büyütelim!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın her ulustan ve azınlık milliyetten, her inançtan, her dışlanıp ötekileştirilen, emeği çalınan, demokratik hakları elinden alınan ezilen halklar için, faşist saray sultanının tehditlerini boşa çıkarmak için kurtuluş umududur. Bu umudun ve bu umudu oluşturan devrimci örgütlerin saflarında örgütlenmek ve mücadele etmek, geleceğimizi kazanmanın tek yoludur.

Bilinir ki, faşizm kendinden olmayanların, kendisine boyun eğmeyenlerin kanları üzerinden kendisini var eder ve devamını sürdürür. Tarihte göstermiştir ki, faşizmden merhamet olmaz. Merhameti olmayandan da merhamet ve adalet beklenmez. Hele ki, ezilen mazlum halklarımızı boğazlatmak ve yeni Madımaklar, yeni Cizreler, yeni Nusaybinler yaşatmak için kendi sivil katliam çetelerini kurup silahlandırdığı ayyuka çıkmışken, faşizmden ve onun bugün ki temsilcisi Erdoğan faşist diktatöründen asla merhamet beklenemeyeceği açık bir gerçektir.

Bu çerçevede başta Aleviler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini katliamın yıldönümünde yeni Madımakların yaşanmaması ve saldırıları boşa çıkarmak için direnişi büyütmeye, faşizme karşı birlik ve dayanışma içinde olmaya, demokratik-devrimci mücadeleyi her yerde örgütlemeye, geliştirmeye çağırıyoruz.

Biz Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak diyoruz ki;

Alevi inanç önderi ve büyük ozanı Pir Sultan Abdal’ın deyişindeki gibi; ‘’Gelin canlar bir olalım/münkire kılıç çalalım/Yoksulun hakkın alalım’’

Savaşan mücadele eden mutlaka kazanır, savaşmayan, mücadele etmeyen, direnmeyen baştan kaybetmiştir. Bu bağlamda faşizmin her türden saldırısı karşısında halklarımızdan ve haklılığımızdan aldığımız güçle Faşizmi yeneceğiz, halklarımız kazanacak!’’..

2 Temmuz Sivas Katliamı unutulmadı unutulmayacak!..

Madımak ve Bütün Katliamların Hesabını Faşist Diktatörlükten Soracağız!