HDP Avrupa Seçim Koordinasyonu Açıklaması

hdpBrüksel (02-06-2015) Basına ve Halkımıza; 7 Haziran genel seçimleri kapsamında yurtdışında dört ayı aşkın bir süredir yürüttüğümüz secim kampanyası büyük oranda tamamlanmıştır. Kampanya boyunca yurtdışından HDP’ye oy toplamak için yoğun bir emek harcanmıştır. Her ülkede bütün bileşenlerimizin dâhil olduğu secim koordinasyon ve komisyonları sürekli bir çalışma içerisinde olmuştur. Secim komisyonlarımız bulundukları her yerde seçmen ile birebir diyalog kurmuş, seçmeni bilgilendirmiş, yüz binlerce HDP bildirisi dağıtılmış, HDP için destek istenmiş, bu amaç kapsamında yüzlerde dayanışma etkinliği, toplantı, panel, seminer, miting organize edilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda Avrupa’nın her şehrinde HDP secim komisyon ve koordinasyonları denetiminde önemli bir seçmen kitlesine ulaşılmıştır.

Birebir ulaştığımız HDP destekçisi seçmenin hemen hemen tamamını sandığa götürmüş bulunmaktayız. Secim koordinasyonları bünyesindeki taşıma komitelerimiz yüz binlerce seçmeni sandığa taşımıştır. Her şehirde HDP’li seçmeni taşıyacak araç ve otobüs organizasyonları ücretsiz olarak hizmet vermiştir. Bu anlamda seçmeni taşıma ile ilgili ciddi bir yetersizlik yaşanmamış, secim koordinasyonlarımız bu konuda gerekli hizmeti sunmuşlardır.

Her sandığın başında HDP müşahitleri hazır bulunmuştur. Seçimin ilk gününden son gününe kadar 24 gün boyunca bir tek gün bile sandıklar boş kalmamış, müşahitlerimiz görevlerinin başında olmuşlardır. HDP müşahitleri çalışma ciddiyetleri, sorumluluk anlayışları, diyaloga açık tarzları ve emekleri ile örnek bir duruş sergilemişlerdir. Müşahitlerimiz sandık başında yaşanan usulsüzlük, yanlış uygulama ve hatalara karşı yasaların el verdiği tüm imkânları kullanmışlardır. HDP müşahitlerinin örgütlü, planlı ve profesyonel çalışma tarzları olası sandık başı hilelerini engellemiştir.

Bir kısım seçmenimizin kaydı alakasız, daha önce hiç bulunmadıkları uzak ülkelerde çıkmıştır. Yine bazı seçmenlerimiz daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmış olmalarına, kayıtları bulunmasına rağmen bu sefer kayıtlı olmadıkları gerekçesi ile geri çevrilmişlerdir. Bu anlamda YSK yurtdışı seçmen kayıtlarının güncellenmesi konusunda hata yapmış, seçmen kayıtlarının bir kısmında yanlışlık yaşanmıştır. Seçmen sayımızın fazla olduğu İsveç ve Birleşik Krallıkta seçim süresinin kısa olması ve sandık kurulan merkezin az olması, seçmenin büyük çoğunluğunun sandığa gitmesini olumsuz yönde etkilemiştir. YSK ülke koşullarını ve seçmen potansiyelini göz önüne alarak gerçekçi ve uygulanabilir bir secim ve sandık planlaması yapamamış, bu konuda seçmeni mağdur etmiştir. HDP’li seçmen tüm bu engellere rağmen oyunu kullanmak için fedakârlıkta bulunmaktan kaçınmamıştır.

7 Haziran tarihine kadar yurtdışı seçmeni gümrüklerde oy kullanabilecektir. Şimdiye kadar çeşitli nedenlerle oy kullanmamış HDP seçmeninin mutlak şekilde gidip oyunu gümrüklerde kullanması önemli bir demokratik görev olmaktadır. HDP’nin barajı aşması için bir tek oy bile çok önemlidir. Her HDP’li seçmen bu hususta azami bir çaba göstermeli, çevresini de gidip gümrükte oylarını kullanmaları konusunda harekete geçirmelidir. Gümrüklerde oy kullanmak için seçim koordinasyon ve komisyonlarımızdan gerekli destek alınabilir. Gümrükte oy kullanacak maddi durumu zayıf olan seçmen ile maddi ve manevi dayanışma içinde olacak, desteğimizi sunacağız. Şimdiye kadar oyunu kullanmamış HDP’li seçmeni gümrüklerde oy kullanmaya çağırıyoruz. 8 Haziran sabahı pişman olmak istemiyorsanız gidip oyunuzu kullanmalısınız.

7 Haziran günü saat 17.00 itibari ile Ankara Ticaret Odasında(ATO) yurtdışı oylarının sayımına başlanacaktır. Kanada, ABD, Avustralya, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İskoçya, İngiltere, Avusturya, İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Makedonya’da sandık müşahidi olarak görev almış yaklaşık 100 arkadaşımız Ankara Ticaret Odası’nda oyların sayımı sırasında da gözlemci olarak hazır bulunacaktır. Bu müşahit arkadaşların gidişi için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

Yurtdışında bulunan HDP’ye gönül vermiş, oy kullanmış, secim için çalışmış HDP destekçisi herkesi Türkiye’deki akraba, aile, arkadaş, dost ve tanıdık çevrelerini HDP’ye oy vermek için harekete geçirmeye, ikna etmeye, sandığa gidip oylarını kullanmaları için tevsikte bulunmaya, bunun için maddi-manevi her tür desteği vermeye davet ediyoruz. 7 Hazirana kadar kalan bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip kendi tanıdık çevremizi de çalışmaya, oy vermeye, barajı yıkmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırmalı, bunun için özel bir caba göstermeliyiz.

Yurtdışında HDP`ye oy veren ve bunun için çaba gösteren tüm yurtsever, demokrat ve ilerici halkımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.

Alevi, Asurî-Süryani, Ermeni, Laz, Türk, Çerkez, Müslüman, v.b her inanç ve halktan HDP’ye oy vermiş olan tüm kesimleri kutluyor, desteklerinin devamını diliyoruz

HDP’ye oy toplamak için gece-gündüz çalışan, birebir seçmenle muhatap olan, seçmeni bilgilendiren, HDP için ikna eden, seçmenlerimizi sandık başına taşıyan tüm secim komisyon ve koordinasyonlarımıza, sandık başında 24 gün boyunca görev almış müşahitlerimize yoğun emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, çabalarının beklenen basarîyi sağlayacağına inanıyoruz.

Selam ve saygılarımızla

HDP Avrupa Secim Koordinasyonu

2 Haziran 2015