Hiç Bir Gerekçe Afrin İşgalini Haklı Kılmaz!

AKP-MHP ittifakı ve CHP’nin aҫık desteḡiyle; yürütülen Afrin ișgali, hiҫbir șekilde Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarının ҫıkarına deḡil, temsil ettikleri kapitalistlerin ve efendileri emperyalistlerin ҫıkarınadır

Avrupa (25-01-2018) Daha düne kadar, ağababalarının da kışkırtmasıyla, “Şam’da Cuma Namazı kılmak” düşü kurup sınırlarını IŞİD çetelerine sonuna kadar açanlar, onlara her türlü desteği sunan ve “egemen Suriye devletinin toprakları”nı kana ve gözyaşına boğanlar, bu gün yaşadıkları hüsranı görmeyerek ve hiç utanıp sıkılmadan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak” yalanıyla Afrin’i işgal seferine çıkıyor!

Daha dün Irak ve Suriye haritalarını masaya yatırıp şeyhlikler, emirlikler, tarikatlar federasyonu kurmak için yırtınanlar, bu gün “Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak”tan, “İstikrarlı bir düzen kurmak”tan söz ediyor ve o toprakları binbir fedakarlıkla özgürleştirmiş olan seküler, devrimci-demokrat Kürt yurtseverlerinin üzerine ölüm yağdırmaya kalkışıyorlar. Kapalı kapılar ardında Rusya, ABD ve NATO’nun onayını alarak bașta Kürtler olmak üzere; ҫeșitli uluslara mensup halkların kenti Afrin’I savaș uҫaklarıyla bombalayıp onlarca sivilin ve Kürt direnișҫisinin yașamını yitirmesine, onlarca insanın yaralanmasına ve yüzlerce insanın topraklarını terketmesine sebep oldular.

IŞİD-El Nusra canileri vasıtasıyla gerçekleştirmeyi başaramadıkları şeyi doğrudan kendileri yapmaya soyunuyorlar.. Ama kendilerinin sonu da, bu ҫetelerin sonu gibi olacaktır.

Suriye’de yaşananları bütün dünya ile birlikte anbean izledik. Gözümüzün önünde olup bitti her şey. Başından beri bir maşa olarak kullanılan IŞİD-El Nusra gibi gerici-faşist maşalara güya daha “özgür,” daha “demokratik” bir Suriye kurduracaklardı. Ama olmadı! Bu haydut çeteler, PYD çatısı altında toplanan devrimci-demokratik güçlerin karşısında ağır bir yenilgi alıp sonuçta dağılmaya başladılar.

Bölgenin tek “oyun kurucusu” olduğu iddiasındaki ABD emperyalistleri başta olmak üzere, Rusya da dahil, Suriye pastasından pay kapmak ve rakiplerine depar atmak isteyen bütün emperyalist devletlerin ve irili ufaklı bütün çömezlerin arzuları kursaklarında kaldı.

Tarih bize bir kez daha gösterdi ki, bu haydutların adaletini de, hukukunu da, ahlakını da belirleyen tek şey vardı: O da, it dalaşından en büyük payı kapmak!

Bu yüzdendir ki, bölgede yaşanan onca insanlık dramı onları hiçbir şekilde ırgalamadı. Onlar, kimin ne kadar daha fazla silah satacaḡının ve bölgede kimin hegemonyasının daha fazla olacaḡının hesabını yaptılar.

Bölgeye ilişkin bin bir hesap peşinde koşan ABD, Rusya gibi emperyalist haydutlar, alışkın olduğumuz o ikiyüzlü “diplomatik çabalar’ın ardına saklanıp ellerini ovuşturarak, ilkel, fetihçi, fașist bir kafayla yönetilen Türkiye’nin savaş fitilini ateşlemesini, bütün bir Ortadoğu bölgesinin daha büyük yıkımlara sürüklenmesini umutla bekliyorlar şimdi.

AKP diktatörlüğü ırkçı- gerici, fașist politikalarıyla Türkiye’yi bir yıkımla, istikrarsızlıkla, güvensizlikle, komşularıyla düşmanlaşmayla yüzyüze bırakmıştır.

Türk halkını bile tarikatlara, mezheplere bölüp parçalayan, devleti daha da zorbalaştırarak bir gelecek kurmaya kalkışan siyasal aklın Suriye’ye barış, birlik ve huzur getiremeyeceği çok açıktır.

AKP-MHP ittifakı ve CHP’nin aҫık desteḡiyle; yürütülen Afrin ișgali, hiҫbir șekilde Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarının ҫıkarına deḡil, temsil ettikleri kapitalistlerin ve efendileri emperyalistlerin ҫıkarınadır. Afrin, bașta Kürtler olmak üzere; burada yașayan halkların bir kentidir, Türk ordusunun ve beraberindeki devșirme ҫetelerin orada iși yoktur. Bu nedenledirki; bașta Türk halkı olmak üzere, Anadolu’da yașayan bütün halklar, daha fazla aҫlık, sefalet, kin ve nefret, kan ve gözyașı getirecek olan bu ișgale karșı ҫıkmalı, Türk ordusunun ve beraberindeki devșirme ҫetelerin Afrin’den ҫekilmesini istemelidir.

Geҫmiște Kobane’de olduḡu gibi, Afrin’de de Kürt halkı ve diḡer halklardan direnișҫiler, ne pahasına olursa olsun er-geҫ ișgalcileri kendi topraklarından atacaklardır. Tarihte hep görülmüștür ki; kısa ya da uzun vadede olsun ișgalciler kaybetmișlerdir. Kazananiar, özgürlükleri iҫin bedenlerini korkusuzca ortaya koyanlar olmuștur ve olacaktır.

Afrin’e yapılan ișgali kınıyor, kendi özgürlüḡünün bașkaları tarafından kısıtlanmasını istemeyen herkesi, Afrin ișgaline karșı ҫıkmaya ҫaḡırıyoruz!

PAYLAȘIMLARI ҪOḠALTALIM  İNİSİYATİFİ

25 Ocak 2018