Chhattisgarh Merkezli Naksalit Cephe Ülke Çapında Ağlar Kurarak Yayılıyor

RevFarmersMeetingBastar20091026Naksallar ülke çapında yürüttükleri toplantılar ve protestolarla Yeşil Av Operasyonuna ve yerli halklara yapılan saldırılara karşı verdikleri mücadeleyi toplumun bütün alanlarına taşıyorlar
HABER MERKEZİ(18.07.2016)-
 Hindistan Komünist Partisi’nin Chhattisgarh merkezli cephe örgütü Kolkata, Bombay ve hatta Delhi’de çok uluslu şirketlere peşkeş çekilen doğal kaynakların (yerli halkların yaşadığı suyun, ormanın, toprağın) korunması şiarı ile hükümet karşıtı propagandasını ve ağlarını büyütüyor. İstihbarat kaynakları Naksalların Nagpur’da da benzer bir örgütlenme ile yayıldığını açıkladı.

Örgüt tam da polislerin burnunun dibinde, Bombay’ın göbeğinde 16 Temmuz Cumartesi günü bir gösteri düzenleyerek güvenlik güçlerinin, yerli halklarının yaşadığı bölgelerde yürüttüğü acımasız operasyonları ve Adivasilerin ‘Maoist’ olarak yaftalandıktan sonra topyekun sindirilmesini protesto etti.

Örgüt yeniden başlatılan ‘Yeşil Av Operasyonu’ ile güvenlik güçlerinin yerli halklara yönelik tecavüz, çatışma süsü vererek toplu kıyım suçlarına karıştığını açıkladı. Ayrıca bölgede yaşananlara dair araştırma yapan gazetecilerin ve insan hakları örgütlerinin de tehdit edildiklerini ekledi. Merkez Hindistan bölgesi dünyanın en militarize bölgesi konumunda. Her 40 Adivasi’ye devletin desteklediği paramiliter güçlerden en az 1 çeteci denk düşüyor. Yerli halkların yaşadığı ormanlar çok uluslu şirketler yararına yağmalanıyor, zorla boşaltmalar için Adivasilere yönelik kıyım politikası yürütülüyor.

Naksallar ülke çapında yürüttükleri toplantılar ve protestolarla Yeşil Av Operasyonuna ve yerli halklara yapılan saldırılara karşı verdikleri mücadeleyi toplumun bütün alanlarına taşıyorlar.

isyandan.org