HKO 1’inci Askeri Konferansını gerçekleştirdi!

Halk Kurtuluş OrdusuMaoist Komünist Partisi (MKP)’ne bağlı Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) 1’inci Askeri Konferansını gerçekleştirdiğini duyurdu

HABER MERKEZİ (29-05-2016) – Maoist Komünist Partisi (MKP)’ne bağlı Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) 1’inci Askeri Konferansını gerçekleştirdiğini duyurdu

MKP Merkez Komitesi- Askeri Komisyon yaptığı yazılı açıklamada, konferans belgelerinin düşmanın ve savaşın taktiksel durumundan dolayı açıklamayacağını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, konferansta Sosyalist Halk Savaşı’nın geliştirilmesine ilişkin birçok konunun tartışıldığı belirtilirken, kimi özeleştirel yaklaşımlarda yer aldı.

“Devlet devrimci savaşla yenilecek!”

Askeri Komisyon tarafından yapılan açıklamanın girişinde şu ifadeler yer aldı;

“Tarihsel meydan okuyuşun bağrında taşıdığı amansız tutuşmanın siperlerinden duyuruyoruz:

Halk Kurtuluş Ordusu 1. Askeri Konferansını Gerçekleştirdi!

Dövüşen tarihten ve kavgada ölümsüzleşen yoldaşlardan devraldık soylu kavga bayrağını. Büyütüp ilerleterek gerici her şeyi yıkmaya, geleceği kurmaya geldik. Sosyalist Halk Savaşıyla geldik, akın akın geleceğiz!… Ne ayıracak vaktimiz var durmaya ne niyetimiz var savaşmaksızın zafer hayali kurmaya… Yakınmaya hiç!… Vaktidir kızgın kor namluları yar eylemenin, kabzaları sımsıkı kavramanın… Ve kavganın geçmiş vaktidir.. uyan ve sarıl silaha.. dövüşün demidir!…

Yoldaşlara ve devrimci halk kitlelerine!

Sosyalist devrimimizin görevlerini Maoist Komünist Partisi önderliğinde Sosyalist Halk Savaşı Stratejisiyle yürüten Halk Kurtuluş Ordusu 1. Askeri Konferansını Askeri Komisyon komutasında gerçekleştirdi.

Halk Kurtuluş Ordusu 1. Askeri konferansını devrimci kamuoyuna duyurmanın büyük sevincini yaşıyor, devrimci coşkusunu paylaşıyoruz.

Yoldaşlar, siper yoldaşları, devrimci halk kitleleri,

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi uluslar arası gericiliğin sistemlileşen lokal savaşlar saldırganlığıyla hortlatıp uyguladığı vahşi barbarlık ve coğrafyamızda acımasız kıyımlarla tezahür eden topyekun gerici savaş sürecidir. Kapitalist sistem gericiliğinin siyasal aygıtlarından olan faşist Türk hakim sınıf devlet sistemi tüm ezilenlere karşı topyekun bir imha savaşına başlamıştır. Bu sisteminin ana aktörü olarak mevcut politik askeri süreci yaratan ve yöneten AKP iktidar zümresi halklarımızı katliamlarla, baskı ve terörle teslim almaya çalışmaktadır.

Lakin hakikatin diğer yüzü ise, ezilen emekçi yığınların ve onların her düzeydeki örgütlü güçlerinin faşist baskı ve saldırganlığa karşı yükselen değişik mücadele hareketlerini resmederken, soykırıma tabi tutulan mazlum Kürt ulusunun özyönetim iradesi ve direnişi çerçevesinde muazzam bedeller pahasına ortaya koyduğu görkemli direniş savaşını da büyük puntolarla tarihe yazmaktadır.

Bundandır ki, topyekun savaş saldırganlığı ve koyu faşist terör dalgasıyla uygulanan hiç bir baskı ve kıyım diktası asla ve asla özgür dünya yürüyüşümüzü ve özyönetim direnişini yenemeyecek, halklarımızı ve Kürt ulusunun teslim alamayacaktır!

Proletarya ve emekçi kitlelere karşı bir baskı aygıtı olarak örgütlenen ırkçı-şoven ve tekçi kapitalist Türk hakim sınıfları devleti, değişik millet ve milliyetlerden proletarya önderliğinde savaşan emekçi halk kitlelerinin devrimci savaşıyla yenilecektir.”

“HKO’yu devrimci savaşla inşa et “

hko-gerilla1Özeleştirel yaklaşımların yapılarak savaşta devrimci tarzın geliştirilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklama şu şekilde devam etti;

“Yoldaşlar, halkımıza, Kürt ulusuna, Alevilere, demokratlara, aydınlara, işçilere, köylülere, doğaya kadına ve farklı cinsiyet, topluk, inanç ve etnisiteye karşı düşman olmayı bekasını korumak olarak tanımlayan bu devlet ve AKP zümresi devrimci savaş ve halk ayaklanmaları ile yenilecektir.

Bugün Kuzey Kürdistan’da gelişen direniş savaşı, kazanmış olduğu siyasi başarılarla anbean büyük kazanımlara ilerlemektedir.

Bu, Kürt ulusunun milli zulme büyük isyanı, başkaldırısıdır. Bu direnişler ulusal özgürlük yolunun çok daha hızlı geliştiğini göstermektedir.

Yoldaşlar, Emekçi Halkımız; Maoist Komünist Partisi’nin önderliğinde halklarımızın özgürlük arayışını ilerletme ve var etmede mülksüzlerin ordusu olan Halk Kurtuluş Ordumuz tarihsel olarak halkımıza karşı büyük bir sorumlukla yüklü olduğunu bilmektedir.

Topyekun savaşa karşı topyekun direniş savası bizim ana rotamız ve pratiksel yönelimimizdir.

Bu tarihsel sorumluluğa eş değerde sürdürdüğümüz ‘’HKO’yu devrimci savaşla inşa et’’ ısrarına uygun olarak yeni bir düzey ve aşamaya gelmiş bulunmaktayız.

Gerilla savaşında kesintisizliğimize rağmen savaş ve savaşın yapılanması kurmay aklının oluşturulması, kadrolaşma, ordulaşma ve komutanlaşma bağlamında bir türlü istenen düzey yakalayamadık geçmişte.

Bugün tarihin aklına uygun tecrübenin güçlü bir temelde yeniden ele alınarak savaşın daha da yukarı çekilmesi, özgürlüğün ve hakikatin ruhuna uygun bir inşa ve savaşın geliştirilmesi devrimi isteyip onu yapmak düzeyinde bir değişim ve hamleyi gerekli kılmaktaydı.

Çok uzun sürdü, bu kadar yılları almamalıydı, bunda kesinlikle öz-eleştirel davranıp devrimin gereklilikleri karşısında kendimizi dara çekiyoruz, sorguluyoruz. Ve ‘’devrimcileşme’’ düzeyimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Bugün coşkuyla paylaşıyoruz sizlerle; Halk Kurtuluş Ordusu 1. Askeri Konferansımız başarıyla sonuçlanmıştır.”

“Devrim için gerici olan her şeyi yıkacağız”

Açıklamada yapılan konferansın şiarının “Devrim için gerici olan her şeyi yıkacağız” olduğunu belirtildi ve şu ifadeler yer aldı;

“Dönem yüksek bir savaş, keskin bir çizgi, cüretli bir militanlık ve sonsuz bir feda ruhunu kuvvetle gerekli kılmaktadır. Maoist Komünist Parti bütün bu gerekliliklerin keskin yatağı, nitel kuluçkasıdır. Parti önderliğindeki HKO gerillası özgürlük gerillasıdır. Sosyalist Halk Savaşı bu özgürlüğün yoludur!

Hakikatin ışığını arar ve onun savaştaki nefesi, ruhu olan eylemin gerçeğine koşar. Eylemi yaratan özne olan iradeleşen devrimci gerillacılık şarttır.

Yoldaşlar ve emekçi halkımız,  1. Konferansımız savaşın düzeyi, uygulanan stratejiler ve taktikler,  karşı savaş stratejisi ve taktiksel tarzlar ne olmalı, ayaklanma, şehir savaşı, gerilla alanlarında alan savaşı, hareketli savaş,  koordineli savaş ve onun taktiksel tarzları, devrimci militan kişilik, komutanlaşma ve komuta çizgimiz, gerillalaşmada hedef, zafer gerillası, yol, metot ve anlayış,   düşmanın operasyon tarzları ve karşı operasyon tarzlarımız üzerine çözümlemeler, HKO yönetmenliği çerçevesinde gerilla taburlarının inşa çalışmaları,  yine vuruş kapasitesi ve vuruş tarzının nasıl geliştirileceği,  tarihsel açıdan savaş, savaşta savunma ve saldırı savaşlarının özellikleri, dönemin dünyasında direniş savaşı hangi hatlar izlemelidir, psikolojik savaş ve boyutları, buna karşı devrimci ideolojik bilim ve kararlı kişilik, yoldaşlaşmada komünalite çözümlemeleri gibi daha birçok noktada yoğun tartışmalar ile güçlü bir konferans ile sonuçlara ulaşılmıştır.

Yoldaşlar  konferans belgelerimiz oluşturulmuş fakat düşman ve savaşın taktiksel yapısından dolayı kamuoyu ile maalesef paylaşamayacağız.

Devrim için her türlü eski hatalı yanımızı yıkmayı önümüze temel görev koymuş durumdayız. Dahası konferansımızın şiarı olan ‘’Devrim için gerici olan her şeyi yıkacağız’’ sloganı özgürlüğün, hakikatin önünde engel olarak duran her şeyin yıkımını içermektedir.”

“HKO saflarına silah kuşanmaya çağırıyoruz”

Açıklamada son olarak bir çağrı yapılarak şu ifadelere yer verildi;

“Yoldaşlar, halk gençliği, kadınlar, ezilenlerin tüm topluluklarına mensup bireyler, topyekun savaşa karşı topyekun direniş ve devrimci savaşa katılarak yerlerinizi almanız gerekir. Ya bu emperyalist kapitalist vahşetin çocuğu olan faşist devlet kazanacak ya da özgürlüğe hasret milyonların demokratik, eşit ve özgür bir toplum arzusu kazanacak. Bu sizlerden ve mücadeleden bağımsız olmayacak. Çünkü devrimler sosyal pratik ve politik gerçekler temelinde yoksul dünya insanlarının eylemidir.

Devrim denilen olgu, ezilen emekçi kitleler denilen gerçek insanların direnmesi, savaşması ve var etmesidir.

Sizleri tarihsel sorumluluk çerçevesinde gerici sınıf devleti ve faşizmine karşı ordumuz HKO saflarında silah kuşanmaya  ve Sosyalist Halk Savaşı siperlerinde savaşmaya çağırıyoruz.

Politik, ahlaki, insani ve vicdani açıdan ilgili her kes bu tarihsel sorumluluğa sahip çıkmalıdır.

Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi ışığında her yere serpilmiş direniş ve mücadelelerle büyük özgürlüğe doğru yürüyüşümüzü somut çarpışmalarla güçlendirelim.

Devrimci savaş ve mücadelemizde yitirdiğimiz yoldaşlarımız şahsında başta Türkiye-Kuzey Kürdistan olmak üzere, tüm dünya devrim ve Komünizm davası şehitlerini anıyor, anılarını siyasi iktidar perspektifiyle yürüttüğümüz zafere kenetli mücadelemizde büyütüyoruz!

Yaşasın Halk Kurtuluş Ordusu 1. Askeri Konferansımız!

Yaşasın Partimiz Maoist Komünist Partisi

Yasasın Ordumuz Halk Kurtuluş Ordusu  ve Partizan Halk Güçleri

Yaşasın Sosyalist Halk Savaşı!”

http://www.halkingunlugu.net/