İDHF; 19 Mayıs Helvetiaplatz-ZH Mitingine Katılım Çağrısı yaptı

Mitingimizi sahiplenmek için başta üye ve taraftarlarımızı en üst seviyede bir çalışma performansı ve kararlılığına sahip olmalarını, tüm emekçilerin katılımını ve alanda kuracağımız serbest kürsüde düşüncelerini özgürce belirtmeye çağırıyoruz

Göçmen Emekçiler!

Egemen Devlet anlayışı ve geleneğinden beslenen gerici faşist rejim sahiplerinin, kendi çıkmazlarını aşmak için erken seçim kararıyla halkın gündemini işgaline karşı, adil, eşit yaşam koşullarının sağlanması talebini gerceğe dönüştürmek için, 24 Haziran`da yapılacak seçimlere hazırlanıyoruz. Bu seçimde, ezilen emekçi sınıf, ulus, cins, inanç gruplarına mensup halklarımızın tercihleri önemli bir yer tutmaktadır. Egemen sınıf temsilcilerinin telaşı, biz ezilenlerin örgütlü birlikteliği ve mücadelesidir. Bu telaşın korkulara dönüşmesi ve uzun vadede hakettikleri yere gömülmeleri, 24 Haziran seçimlerinde iyi bir sonuç alınmasıyla ilintilidir.

Bu özgülde kardeş kurumumuz Sosyalist Meclisler Federasyonun seçim siyasetini aynen benimsiyor ve bir parçası olarak bulunduğumuz coğrafyada “Diktatörlüğe karşı seçim platformu-İsviçre” mevzisinde görevlerimizi icra ediyoruz.

Platform olarak yaptığımız planlamanın bir parçası olan 19 mayıs mitingi, seçim çalışmalarımızın yalnızca bir mevzisi konumundadır. Mitingimizi sahiplenmek için başta üye ve taraftarlarımızı en üst seviyede bir çalışma performansı ve kararlılığına sahip olmalarını, tüm emekçilerin katılımını ve alanda kuracağımız serbest kürsüde düşüncelerini özgürce belirtmeye çağırıyoruz.

19.05.2018

17:00

Helvetiaplatz-ZH

İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu