İDHF; Tüm Politik Tutsakların Sokaktaki Sesi Olalım!

İDHF (İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu)’nin Paris’te başlayan an itibariyle Stuttgart’da süren Açlık Grevleriyle Dayanışma Mesajını yayınlıyoruz.

Tüm Politik Tutsakların Sokaktaki Sesi Olalım!

Burjuvazi ve turevi gerici sınıfların egemenlik araci olan devlet zoru, tüm kurumsal bileşenleriyle ezilen sınıf ve halk katmanları üzerinde gerici bir tahakummdur. Devrimci zoru ve muhalefeti bastirmak,tasfiye etmek için tüm şiddet araclarını  kuralsızca kullanan gerici egemenler sistemi, hapishanelerde bu basat sınıf cıkarı için kurumsal bir güç olarak kullanmakta, fiziki tutsaklikla yetinmeyip devrimci,komunist,yurtsever tutsakları  ideolojik ve politik olarak teslim almak istemektedir.Bugun fasit AKP-MHP iktidar bloğuyla hapishanelerde kuralsız  ve dizginsiz sürdürülen saldırıların sınıfsal mahiyeti budur.

Faşizm her ne kadar hapishaneleri devrimci tutsakları teslim alma aracına dönüştürmak istese de, tarih ve bugün baş eğmeyen, can ve ölüm pahasına direnerek egemenlerin teslim alma siyasetini parcalayan devrimci,komünist tutsakların görkemli direnişlerini yazmaktadır. “Bizde bu yoldaşlık sıcaklığı olduğu sürece basaramayacağımız hiç bir şey yoktur” diyerek, her türlü teslimiyeti direnişin hükmünde parçalayan Aygün Ugur yoldaşın tarihsel şiarı Ulucanlar da silinmeyen kanla yazılan tarih, 2000 ölüm oruçlarında halka feda edilen can olarak tarihi belleğimiz olmuştur.

Turkiye-Kuzey Kürdistan  zindanlarında son dönemlerde faşişt iktidarın gerceklestirdiği kapsamli saldırılar karşıbu tarihsel miras ve ideolojik berraklıkla meydan okuyacaktıt/okumaktadır, devrimci ve komünist tutsaklar. Faşişt iktidarın toplumun tüm kesimlerine saldırının bir parçası olarak gündemde olan hapishaneler saldırısını, genel toplumsal muhalefetin gündemi olarak öne cikarmak, devrimci-komünist tutsakların bu toplumsal muhakefetteki sesi olmak ve sürecin ağır yükünü sadece devrimci tutsaklara yüklemeyip dışardan direnişin bir parcası olmak, bu zorlu sürecin ortaya cikardığı devrimci bir görevdir.

ADHK ve bileşenlerinin bu görevin bilincinde olarak, sürece devrimci bir eylem olan Açlık Grevleri ile müdahale etmesi, dönüşümlü Açlık Grevi eylemleriyle kitleleri  devrimci, komünist tutsaklara kalkan elleri kirmaya davet etmesi, son derece değerli ve ileri bir tutumdur.

Bu tutum Paris te başlayan, Stuttgart’ta devam eden açlık grevleri, İsviçre eylemi ile sonuçlanacaktır. Bu eylemlerin bir bileşeni ve parçası olarak, Paris ve Stuttgart direnişcilerini devrimci bilincimizle selamlıyor, içerde dışarda yaşamın  hüçreleştirilmesine karşı birlikte direnip birlikte kazanmayı bir kez daha beyan ediyoruz.

Hapishanelerde baskılara ve işkenceye son!

Hapishanelerde ölümlere son!

Tüm politik tutsaklara özgürlük!

 DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR!

 ÖLÜM HÜCRELERİ DEVRIMCİ TUTSAKLARI TESLİM ALAMAZ!

İSVİÇRE DEMOKRATİK HAKLAR FEDERASYONU