İDHF; Üç Günlük Açlık Grevini Başlattı! 

Hindistan`da faşist Modi rejiminin Maoist devrimcilere yönelik geliştirdiği katliam ve tutuklamaları protesto etmek Aralarında HKP (M)’nin MK üyelerinden 76 yaşında olan ve ciddi sağlık sorunları bulunan Kisan Da ve Sheela Marandi`nin de bulunduğu politik tutsakların serbest bırakılmaları talebiyle enternasyonalist devrimci bir görev olarak  hindıstandaki politik tutsaklarla dayanışma amacıyla gercekleştirilen İDHF ATİK TSP ortak etkinliğe katılarak başlatık.

Tusaklar üzerindeki baskılara dikkat çekmek ve dayanısma amacıyla ile daha önce 14-16 Ocak’ta Paris ve 21-23 Ocak’ta Stutgart’ta yapılan dayanışma açlık grevlerine 28-30 Ocak arasında Zurih’te devam ediyoruz.AKP-MHP faşist bloğunun işçilere,köylülere,emekçilere hayatı zindan eden baskıcı rejimi, politik tutsaklar üzerinden bir kat daha katmerli şekilde tüm vahşeti ile sürmektedir.Rejimi elestiren tüm kesimler hapishanelere doldurulurken, hapishanelerde ise insanlık dışı koşullar ile sessiz bir imha çarkı içerisinde yokedilmeyle karşı karşıya kalmaktadırlar. 2020 yılında 50, 2021 yılında 14 tutsak tedavi hakkı engellendiği için hapishanelerde katledilmiştir. İHD verilerine göre şu an 1605 hasta tutsak tedavi hakkı engellendiği için ölüm tehlikesi ile yaşama tutunmaya çalışmaktadır.

2016 yılındaki konrollü darbe girişimi sonrası uygulamaya konulan OHAL ve KHK’larla tüm “demokratik haklar” ,darbe tiyatosu gerekçe yapılarak keyfi şekilde engellenirken,korana pandemisi ile birlikte bu saldırı daha üst boyutta bir keyfiliğe ulaşmış hapishaneler adeta birer esir ve köle kampına dönüştürülmüştür.

Kürdistan ve Türkiye’deki hapishanelerde  politik tutsaklar,sistematik olarak; dayak, işkence, hücre cezası, çıplak arama,yetersiz yiyecek verilmesi,ters kelepçe, görüş hakkının keyfi bir şekilde engellenmesi, keyfi disiplin cezaları ile infaz yakma,sağlık imkanlarına ulaşımın engellenmesi,sevkler de ring araçlarına kapasitesinin çok üzerinde binmeye zorlanma,sosyal etkinliklerden mahrum bırakma gibi insan onuru ile bağdaşmayan uygulamalarla maruz bırakılmaktadır. Son 10 yılda hapishanelerdeki hak ihlallerine ilişkin infaz hakimliklerine yapılan şikayetlerin sayısı 2 milyonun üzerindedir.Yine aynı dönem için de, ezici kesimi politik tutsaklar olan 302.000 kişi keyfi disiplin cezaları ile ceza içinde ceza hukuksuzluğuna maruz bırakılmıstır.Hapishanelerde  en insani haklar için direnmek, içerdeki insanlık dışı koşulları CPT ve İHD’ye   mektup yazıp aktarmak dahi disiplin gerekçesi yapılmakta infaz yakmalarla engellenmeye çalısılmaktadır.Türk devletinin politik tutsaklar üzerinden direnme ve İtiraz hakkını teslim almaya çalıştığı açıktır.Başta Aysel Tuğluk olmak üzere yüzlerce tutsak ağır sağlık sorunlarından kaynaklı  tahliye edilmeyerek açıktan ölüme terkedilmiş durumdadır.Bizler bu insanlık dışı imha politikasını kabül etmiyoruz.

Türk devleti yaşamış olduğu ve her geçen gün daha da derinleşen ekonomik ve siyasi krizden çıkmak için halklar ve emekçi sınıflar üzerindeki baskıyı pervasızca arttırırken uluslararası arena da her türlü kirli ittifakın arayışı içinde yeralmaktadır. Türkiye ve Kürdistan’daki devrimci-demokratik dönüşümü engellemek adına,ortadoğu ve ön asyadaki tüm gerici çete ve ikidarların hamiliğine soyunan Türk devleti, bölgeyi koca bir bataklığa ve cehenneme çevirmeyi göze almıştır.Medeniyetin doğduğu bu topraklar böylesi bir gericiliğe,karanlığa faşizme mahkum edilemez.

Türkiye ve Kürdistan’da zindanlar mücadelenin yükünü Diyarbakır’da, Metris’te, F tiplerinde en zor koşullarda bile ağır bedellerle dünden bugüne herzaman  sırtlamış her zaman direnmiştir..Bugün bizler, bulunduğumuz tüm alanlarda en geniş kesimleri seferber ederek,sürekliliği sağlanmış kampanya ve eylemliliklerle politik tutsaklar  üzerindeki tecrit ve hak gasplarının sonlandırılmasını dünya gündemine taşımalıyız.Tüm devrimci,ilerici ve yurtseverler faşizme karşı devrimci tutsakları daha üst boyutta sahiplenmeli devletin tecrit, izalosyon ve sessiz imha saldırısını birleşik bir direniş hattı örerek geri püskürtmelidir.

Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir !

Zindanlar yıkılsın, Tutsaklara Özgürlük !

Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz !

İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu