İngiltere; Dersim belediyesiyle dayanışma kampanyası başarıyla sonuçlandırıldı

Londra Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi ve Britanya Alevi Federasyonu’nun örgütlediği ve   Dersim-Der, Tilkililer Dayanışma Derneği, İngiltere Pazarcıklılar Sosyal ve Kültürel Dayanışma derneği,  Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi, Alxas Kom (Britain Alxas Community Centre), Bozcader, Tohum Kültür Merkezi ve Londra Koçgiri Derneği’nin desteklediği Dersim belediyesiyle dayanışma kampanyası, sürdürülen bir dizi etkinlik sonucu başarıyla sonuçlandırıldı

İNGİLTERE (05-12-2019) 21 Kasım ile 2 Aralık 2019 arasında kampanya, beklenenden daha yoğun kitlesel katılımlarla ve tartışmalarla gerçekleşti. Oxford ve Cambridge üniversitelerinde “Ekoloji ve Yerel Yönetimler” üzerine yapılan paneller oldukça öğretici oldu. Paneller sonrasında sürdürülen sohpetler ayrıca anılmaya değerdi.

Bunların yanı sıra, Londra YÇKM’de “Topraktan Göğe” belgesel gösterimi ve Söyleşi, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’de “Dersim ve Yerel Yönetimler” ve yine Doncaster Cemevinde yapılan “Dersim ve Yerel Yönetimler” panelleri hem kitlesellik bakımından oldukça olumlu oldu hem de halkın gayet canlı ve pür dikkatle izlemesi dikkat çekiciydi. Başkan Maçoğlu’nun geleceğe dair açıklamaları dinleyenler arasında   umut yarattı. Sorulan sorular, yapılan öneriler bir kez daha gösteriyor ki, halkın ileri kesimi konuya belediyecilik sınırlarının ötesinde yaklaşmaktadır.

Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kendine özgü sade, halkçı dili ve metodu ile hem akademik ortamda hem de kitle örgütlerinde ve inanç kurumlarında yaptığı sunumlarıyla abartısız büyük beğeni topladı. Güncel siyasi konulara yaklaşımında olsun, belediyecilik anlayışı ve somut uygulamalarıyla geleceği bugünden nasıl kurabileceği meselesi üzerine olsun gayet ikna edidici açıklamalarda bulundu. Doğrudan sosyalist-komünal bir yaşama vurgu yapan Maçoğlu, kapitalist-emperyalist sistemin talan ve yıkım savaşlarını teşhir etti. Kayyumları kınayan ve ortak mücadele çağrısında bulundu. “Alternatif Yeni Bir Dünya Mümkündür” çağrısında ısrar etti.

Çeşitli yöre derneklerinin yoğun katılımlı kahvaltılarına katılarak söyleşi ve sohpetler yaptı. Neredeyse her dakikası dolu geçen etkinlikler dizinin en sonuncusu Liverpool kentinde yapılarak kampanya başarıyla sonuçlandırıldı. Kampanya boyunca gazeteciler Kemal Göktaş ve Çiğdem Anad Maçoğlu ile röportajlar yaptılar. Yine Euro Genç TV ve London TV Maçoğlu ile söyleşi yaptılar. Söyleşiler ve röportajlar binlerce kişi tarafından izlendi/okundu. Türkçe-Kürtçe yayınlanan yerel basın Maçoğlu’nun açıklamalarına ilgi gösterdi.