Innsbruck’da coşkulu 8 Mart yürüyüşü ve kültürel etkinlik!

İnnsbruck’da 8 Mart cuma günü kadın ağı platformunun düzenlediği 8 Mart yürüyüşüne anti faşist kadınlar ve demokratik kitle örgütlerinin kitlesel katılımıyla coşkulu bir yürüyüş yapıldı

Innsburck (13-03-2019) Avrupa Demokratik Kadın Hareketinin’de bayrakları ve sloganlarla yer aldığı yürüyüşte kadınlar cinsel, sınıfsal ve baskıların olmadığı başka bir dünyanın mümkün olduğunu vurguladılar. kadın cinayetlerini devlet,din ve mülkiyet üçgenine karşı sloganlarla ve şarkılarla yürüdüler. Yağmur ve soğuk havaya rağmen yaklaşık 600 kişinin katıldığı yürüyüş coşkulu geçti.

Kadınlardan Ortak kültürel etkinlik!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikler çerçevesinde Kadın kurumlarının ortak çalışmasıyla bir panel örgütlendi.

8 Mart Birlik Mücadele ve Dayanışma gününde Örgütlenerek güçlenmenin pratik örneği olarak Bölgemizdeki kadınların 10 Mart Pazar günü organize ettikleri salon etkinliğinde Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’de konuşmacı olarak yer aldı. 8 Mart’ın öneminin ve tarihçesinin anlatıldığı görsel sunum yapıldı.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi de yaşadığımız coğrafyada ve dünyada kadın sorununun dile getirildiğimiz , kurumsal çalışmaları ve kurum tarihçesinin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi. katılımın yoğun olduğu etkinlik. Müzik sunumları ve birlikte mücadelenin vurgulandığı konuşmalarla sona erdi.