İnnsbruck’da Maraş, 19 Aralık, Roboski katliamlarına karşı Anmaya Çağrı!

Aralık ayı faşist Türk devletinin halklarımıza yönelik katliamlar gerçekleştirdiği bir aydır 19 Aralıkta hapishanelerde devrimciler! 19-26 Aralıkta Maraş’ta Aleviler! 28 Aralıkta Roboski’de Kürtler!

INNSBURCK (28-12-2018) Osmanlı’dan başlayarak günümüze kadar Anadoluda azınlık halklara, politik muhalif guruplara, farklı inanç ve etnik topluluklara karşı bir katliamlar tarihidir.

Bu denli baskı, zulüm ve katliamlara karşı koyabilmenin tek yolu tüm toplumsal muhalif kesimlerin ortak ve örgütlü mücadeleyi geliştirmesinden, ortak direnişler örgütlemesinden geçmektedir.

Türk hakim sınıfları tarafından gerçekleştirilen bu katliamlara karşı Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu ve ATİK – UPOTUDAK Olarak düzenleyeceğimiz Anmaya, Devrimci Demokrat, yurtsever halkımızı katılmaya ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Tarih: 29.12.2018 (Cumartesi)

Yer: Dreiheiligen str 9 6020 innsbruck

Saat:18:00

ADHF (Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu)

ATİK-UPOTUDAK(Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi)