İnternet sansürüne karşı alanlarda buluşalım

DHF11Demokratik Haklar Federasyonu internete uygulanan sansüre karşı 8 Şubat tarihinde yapılacak olan eyleme çağrıda bulundu.

HABER MERKEZİ (07-02-2014) – Demokratik Haklar Federasyonu’nun yaptığı çağrı şöyle:

“AKP iktidarı Gezi Halk Ayaklanması’ndan sonra hummalı bir biçimde toplumsal muhalefeti sindirme, yok etme girişimlerini yükseltmiş ve yeni bir toplumsal duruşun önüne geçmek istemiştir. Geçmişten mayasını alan bu saldırılar bizler açısından yeni olmamakla beraber yarında egemen sınıflar cephesinden ivedilikle sürdürüleceğinin bilincindeyiz. Yoksul ve emekçi halkımızın ortak aklı oluşturup demokrasi ve özgürlük yürüyüşünde tıpkı Gezi Halk Ayaklanması’nda olduğu gibi  yeni saldırılar, yeni inkar ve katliam girişimlerine dur denilmesi bir görevdir. Bu anlamıyla torba yasa tasarısı içerisinde yer alan internet ve bileşim sistemlerine dönük sansür saldırıları 21 yy. ilk çeyreğinde dünya genelinde bileşim sistemlerinde açığa çıkan toplumsal dinamikleri bastırılarak, egemen sınıfların reçetelerini harfi harfine uygulayan yoz, apolitik, asosyal bir “muhalefet” yaratmak olan burjuva basını (yandaş medya) palazlanmak istemiştir.  Bu anlamıyla yoksul ve emekçi halkımızı Sayfalar Ortaktır Platformu’nun çağrısı ile örgütlenen eyleme katılmaya, sesimizi yükseltmeye davet ediyoruz. “

Tarih: 8 Şubat 2014

Yer: Büyük Parmakkapı Sokak -Taksim

Saat: 19.00

Demokratik Haklar Federasyonu