Irkçılığa ve Faşizme Geçit Yok; 22 Nisan’da Köln Heumartkt’tayız!

ADHF (21-04-2017) Savaş ve sömürüye dayalı emperyalist politikalarını, kendilerine bağımlı iktidarlar ve paramiliter güçler üzerinden sürdüren emperyalist-kapitalist devletler, sistemlerinin krizlerini, ırkçı politikalar üzerinden göçmen ve mültecilere fatura ederek gidermeye çalışırken, işçi ve emekçilere yönelik yoğunlaştırdıkları çeşitli sömürü politikalarıyla sürdürülebilirliklerini sağlamaya devam etmektedirler.

Genel olarak Avrupa’da militarist politikaların, polis devleti uygulamalarının ve ırkçılığın bir devlet politikası olarak yükselişe geçtiği, orduların giderek iç savaş ordularına dönüşmeye başladığı, iç güvenlik yalanı ile OHAL uygulamalarının devreye sokulduğu, işçi sınıfının mücadelelerle elde ettiği kazanımların  giderek budandığı, ırkçı-faşist propaganda, eylem ve örgütlenmelerin, demokrasi ve ifade özgürlülüğü yalanı üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılarak önünün açıldığı böylesi bir süreç, Avrupa’da burjuva demokrasisi maskesi altında sürdürdürülen iki yüzlü politikaların ve sistemin yaşadığı krizin artık gizlenemeyecek duruma geldiğinin somut göstergesidir.

Emperyalistlerin son yıllarda Ortadoğu’da girdikleri çıkmazdan bağımsız olmayan ve giderek toplum nezdinde teşhir olan bu çelişkileri, işçi sınıfı ile mülteci ve göçmenler, devrimci, sosyalist ve anti-faşist güçlerce yürütülecek ortak mücadele açısından güçlü olanaklar taşımaktadır. Bu olanaklar, bir sistem politikası olarak uygulanagelen  ırkçılığa ve ondan bağımsız düşünülmeyen emperyalist sömürü ve savaş politikalarına karşı mücadelede ortak bir duruşu zorunlu kılarken, sistemi ve onun siyasi partilerinin bu politikalarda payını ve gerçek yüzünü teşhir etmede üzerimize düşen görevler açısından aciliyet taşımaktadır.

Böyle bir süreçte, demokrasi ve ifade özgürlüğü üzerinden, özellikle müslüman ülkelerden gelen göçmenlere karşı geliştirdiği düşmanlaştırıcı ve ırkçı söylem ve politikaları toplumda yaygınlaştırmaya çalışarak propagandasını sürdüren Alternative für Deutschland- AfD (Almanya için Alternatif) partisinin 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Köln’de gerçekleştirmeyi planladığı 6. Kongresi de bu süreçte ayrı bir önem taşımaktadır.

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu-ADHF olarak, tüm üye, taraftar ve dostlarımızı, AfD’nin 22 ve 23 Nisan tarihlerinde Heumarkt Köln Maritim Otel’de gerçekleştirmeyi planladığı kongresini engellemek ve ırkçılığa karşı ortak mücadeleyi büyütmek üzere, anti-faşist, sosyalist, devrimci kurum, sendika ve partilerden işçi, emekçi ve göçmenlere kadar geniş bir kesimin katılımıyla, blok eylemleri, yürüyüş ve miting olarak gerçekleştirilecek olan eylemlere güçlü bir şekilde katılarak, ırkçılığa ve faşizme karşı omuz omuza mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Tarih: 22 Nisan 2017 Cumartesi

Saat: 11:00

Yer: Köln, Heumarkt

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu-ADHF