İslami motifli faşizmin Paris katliamını kınıyoruz!

0 1 adhk orjinal logoADHK (09-01-2015) Her türlü devlet otoritesine, dinsel tabulara, finansal güçlere karşı mizahın eleştirel kalemiyle kafa tutan Charlie Hebdo mizah dergisine yapılan kalleşce saldırı sonucu, mizahın tanınmış 10 güzel insanı ve 2 polis, 07 Ocak 2015 günü Paris’te katledildi.

Katiller, islamı politik bir bayrak yapıp, insanları barbarlığın vahşi eylemleri için cihada çağıran şeriatçı faşist güçlerdir.

81 ülkeden cihad için toplanıp, Kobane’de Kürtlerin özgürlük soluğunu boğmaya çalışan İŞID’in politik ikliminde ortaya çıkan bu güçler, Paris katliamıyla, barbarlıklarını Avrupa’nın merkezine taşıdılar.

Şeriat bayrağı altında insanlığın toplam mirasını tehdit eden, bu yeni küresel “teröre” karşı, dünya halklarının ortak kaygısını taşıyor, yükselen direniş cephesinin içinde yer aldığımızı belirtiyoruz.

Bu kökten dinci gözü dönmüş saldırganlığa karşı çıkıp, tavizsiz bir duruşla, Fransız halkı başta olmak üzere, katlimda öldürülen insanların acısına ortak olurken; bu ve benzeri faşist güçleri besleyip, büyüten, kendi sömürgeci, ırkçı politikalarıyla “yardımcı” olan emperyalizme karşı çıkılmasının yaşamsal önemine de dikkat çekiyoruz.

Avrupa’nın “11 Eylül”ü şeklindeki bir algının, Avrupa’da yaşayan göçmen emekçilere yönelik bir saldırı dalgasına dönük bir zemin yaratma çabası olacağı gözden kaçmamalıdır. Bu temelde suçlu, emperyalizmin yarı-sömürge ülkelerinde izlediği politikalarının sonucunda, ülkelerinden kopup gelen ve zor şartlarda yaşamlarını sürdüren göçmenler ya da müslümanlar değil, Ebu Garib’leri kuran, Irak’ı, Afganistan’ı işgal eden sömürgeci emperyalistlerdir.

Biz Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu olarak; emperyalizme ve onun sömürgeci, işgalci politikalarının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan kökten dinci faşizmi ve onların katliamlarını lanetliyor; emperyalizme, faşizme ve her türden ırkҫı-şövenist ve şeriatҫı güҫlere karşı direnen halklar kazanacaktır diyoruz!

-Je Suis Charlie (Charli’yim)

– Emperyalizm ve Gericilik Yenilecek, Direnen Halklar Kazanacak !

09 Ocak 2015

ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)