İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu 12. Kongresini gerçekleştirdi

İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu 12’nci Kongresini 14 Nisan’da gerçekleştirdi

İDHF (17-04-2018) İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu bir önceki kongrede aldığı karar geregi, alt örgütlü komitelerinin iradesi ile seçilen deleğelerin katılımı ile 12’nci kongresini başarı ile tamamladı.

Seçilen delegelerin ezici çoğunluğunun katıldığı kongre, tüm dünyada bağımsızlık,demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yitirilenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından, yapılan delege tespiti ve divan seçimi ile, kongrede, belirlenen gündemlere geçildi.

İDHF Yönetim kurulunun sunduğu siyasal taslak ve faaliyet raporunun okunmasının ardından, delegeler bu gündem üzerine fikirlerini beyan ettiler. Son derece canlı, yapıcı eleştirilerle süren tartışmaların ardından, siyasal taslağa gelen ek önerilerle birlikte, siyasal taslak onaylandı. Sürecin niteliği, yaşanan ve yaşanacak siyasal süreçlerde, İDHF’nin, aldığı ve alacağı roller, kendi kitlesiyle siyasal çizgisi ekseninde birleşebilme ve bu birlik üzerinden diğer devrimci-dost kurumlarla daha kuramsal bir birlik çizgisi oluşturma konusunda, deleğelerin, İDHF’nin, pratik olarak var olan siyasal çizgisine, örgütlenme tarzına getirdikleri eleştiri ve önerilerle, bu gündem tartışmasını son derece nitelikli kılındı.

İDHF’nin bağlı olduğu ADHK’nın siyasal süreç, niteliksel konumlanış üzerine yaptığı merkezi değerlendirmelerinin okunmasının ardından, Mali rapor sunulup onaylandı ve akabinde denetleme kurulunun raporu, kongrede hazır bulunan delegelerin gündemine sunuldu.

Dünyada, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da, Avrupa’da ve özel olarak İsviçre’de, yaşanan ve yaşanması muhtemel siyasal sürece ilişkin değerlendirmelerin, tüm gündem maddelerinin tartışılmasında öne çıktığı kongrede, özellikle önümüzdeki sürece ilişkin doğru politika belirleme, buna uygun örgütsel bir konumlanış içinde olma konusunda, İDHF yönetici organları ve örgütlü kitlesinin sorumlulukları tartışılarak, var olan örgütsel-siyasal sorunların aşılması iradesinin ortaya çıkarılmasında, kongre yapıcı bir rol oynadı.

Tüm bu canlı tartışmların ardından, İDHF yeni Yönetim kurulu ve ADHK delegelerinin seçilmesi ile, İDHF 12. Kongresini başarı ile tamamladı.