İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu 9. Kongresi’ni gerçekleştirdi!

fotograf 1İsviçre / Zürich (17-03-2014) İsviçre’nin Zürich Kantonu’nda 16 Mart 2014 Pazar günü, İDHF 9. Kongresi gerçekleştirildi.Saat 11:00’de başlayan kongre toplantısında, devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşunun ardından üye tesbiti ve divan seçimi yapıldı.

İDHF Yönetim Kurulu adına: “Dünya egemenlerinin gerici toplumsal sistemlerini koruma-sürdürme adına sömürü ve kâr hırsıyla dünyanın birçok coğrafyasını kana buladıkları, yerli isbirlikçileri aracılığıyla halklara kan kusturdukları ve bu emperyalist talan, saldırganlık ve sömürü karşısında halkların muazzam direnişler sergiledikleri bir yıllık zaman aralığı ardından; federasyonumuzun 9.Kongresi’ni gerçekleştiriyor olmanın coşkusuyla tüm dünya halklarının haklı, onurlu direnişlerini selamlıyoruz.” denilerek açılış konuşması yapıldı.

8. Dönem Yönetim Kurulu’nun hazırladığı raporlar (siyasal, faaliyet ve mali rapor) okunup tartışılmasının ardından oy verilerek onaylandı. 9. Dönem Yönetim Kurulu üye seçimlerinin ardından, ADHK delegelerinin de seçimiyle sonlandırılan kongrede, 16 Mart 1978’de binlerce Kürt’ün katledildiği Halepçe ve yine 16 Mart 1988’de 7 üniversite öğrencisinin katledildiği Beyazıt Katliamları lanetlendi.Kongre’nin yapıldığı salonda ayrıca devlet tarafından katledilen Berkin Elvan, Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol, Behzat Özen’in fotoğrafları asıldı.

fotograf 2fotograf 3