İsviçre; Şengal İşgaline Dur De!

Aralarında İsviçre Demokratik Haklar Federasyonuʼnun da olduğu, İsviçre Demokratik Güç Birliği’nin (İDGB) çağrısıyla Zürih’in Staufacher meydanında toplanan devrimci kitle, kürtçe, Türkçe ve Almanca sloganlar ve bildiriler okudu.

İDGB adına söz alan temsilci: “ŞENGAL İŞGALİNE DUR DE !

Onlarca katliam, sürgün; asimilasyon politikalarına maruz kaldı Ezidiler. Rivayet olarak bilinen ancak tam bir yaşanmışlık örneğinde karşılığı aranacaksa, evet bunca yaşanmışlıklara rağmen ezidiler kendi küllerinden yeniden doğdular.

Henüz birkaç yıl önce barbar medeniyetçilerin barbar silahlı kuvvetleri, IŞİD çetelerinin işgalinde yüzbinlerce Ezidi insan yerinden koparılmadı mı? Binlercesi katledilmedi mi? Kadınlar pazarlarda satılmadı mı? Bunlar gerçek değilimdir? Bir diğer gerçekte şu değilimidir: bu katliam ve zulmün karşısına sayıları onlarla sınırlı gerilla birliğinin hazimetiyle tarumar edilmediler mi ? buda gerçek değilmidir! Evet gerçeğin esası budur. İşte tarih böyle yazılır. Yazılan tarihin bu gerçeği bizlere öğrettiği gibi, Şengali işgal hayelleri peşinde koşanlara da birşey öğretmiştir sanırız?

Şengali esaslarını benimsemeyen hiç bir siyasi irade, Ezidi halkının tevecühünü beklememelidirler. İrade bugün kürdistanın birliğini esasına alıp, Şengali hiç bir işgalci devletlerin iştahını kabartmadan, birleşik sosyalist kürdistan hedeflerinde birleşmeyi yeğlemelidirler. Kendi grup çıkarlarının hesabı yerine, Ezidilerin çıkarları esasına göre konumlanmalıdırlar. Kürdistanın birliği için karşılıklı tavizler verme hassasiyetiyle yürümelidirler.

İŞİD saldırısı karşısında arkalarına bile bakmadan kaçan KDP güçleri, bugün TC, ABD ve Irak güçleriyle işbirliği yaparak Şengalì işgal etmek istemektedirler. Olası bir işgal durumunda yaşanacak katliamdan bu güçler sorumludur. KDP bir an önce bu emperyalist ve gerici güçlerle işbirliğine son vermeli, Ezidi ve Kürt halkının katili olacak ittifaklardan geri durmalıdır.

Dünyanın başına bela olmuş emperyalist güçlerin teveccühleriyle yürümek demek; ezidilerin yeni bir katliam’a uğramasını istemek demektir. Türkiye’nin dünden bugüne kürtlere uyguladığı işgal, katliam ve zulmünü görmeyecek kadar kör olmak, ancak grup siyasetinin gözlerini puslamasıyla, bilinçlerin bulanıklanmasıyla mümkün olabilir. Bu tam bir ihanet girdabıdır; derhal vazgeçilmelidir.

ÇAĞRIMIZDIR

Kürdistan hareketlerinin hiç bir siyasi kaygıyı gütmeden, öncelikli olarak bir arada olmak ve Şengalin geleceği esasına göre siyaset üretmeliler.

Katliamlara yol açacak her türden askeri hareketlilik derhal durdurulmalıdır.

Şengal halkının iradesine herkes saygı göstermelidir.

Kahrolsun işgalci ve katliamci güçler!

Kahrolsun Emperyalizim ve onun coğrafyalarda ki uşakları!

Tam Hak eşitliği öncelinde, yaşasın halkların kardeşliği” atılan sloganlar ardından yapılan Kürtçe, Türkçe ve almanca açıklamanın ardından eylem son buldu.