“İyileştirilemez, tartışılamaz El khomri yasası tamamen geri çekilsin!”

ADHK_LOGOFransa’da günlerdir El Komri yasası olarak bilinen, işçi ve emekçilerin alehine, patronların lehine çıkartılmak istenen yasaya karşı, adeta Fransız Gezi Direnişi diyebileceğimiz görkemli bir direniş yaşanmakta ve sokakları tutuşturan öfke, artarak devam etmektedir

ADHK (30-05-2016) Bir süre önce gerçekleşen mini kabine değişikliği sırasında Çalışma Bakanlığına getirilen Meriem El-Komri’nin adıyla anılan kanun tasarısında işçi düşmanı pek çok düzenleme yeralıyor.

Sendikaların karşı çıktığı ve Çalışma Bakanı’nın gündeme getirdiği yeni yasa tasarısında çalışanların haklarını geriye götüren birçok öneri yer alıyor. Bunlar arasında işten çıkarma halinde tazminatların belli bir tavan miktarıyla sınırlandırılması, günlük 11 saat olan mecburi dinlenme süresinin parçalara ayrılması, işverenlere maaşları düşürme ve çalışma süresini yükseltme yetkisi verilmesi, çıraklık eğitimi alan çocukların günlük 10, haftalık ise 40 saate kadar çalıştırılması bulunuyor.

Yasa tasarısında çalışanların ve sendikaların tepkisini çeken şu öneriler de yer alıyor :

Part time iş sözleşmelerinde haftalık 24 saat olan minimum çalışma süresinin aşağıya çekilmesi, fazla mesailerin 5 kata kadar daha az ödenmesi, şirketlerin mali sıkıntıda olmadan da işten çıkarmalara gidebilmesi, günlük 10 saat olan maksimum çalışma süresinin 12 saate kadar çıkarılabilmesi, iş sözleşmesinde değişiklik yapılmasını kabul etmeyenlerin işten çıkarılabilmesi.

2010 yılından sonra ilk büyük işçi ve öğrenci direnişi patlaması olan eylemlilikler,bir yandan adında “Sosyalist” olan bir hükümetin,sağ’cı hükümetlerin dahi çıkartmaya cesaret edemediği bu yasayı çıkartmak istemesinde ki ” kararlılığı”, hemde diğer yandan, işçi ve öğrencilerin ortaklaşarak, aynı direniş ırmağında birleşerek ” İyileştirilemez, tartışılamaz El khomri yasası tamamen geri çekilsin!”  netliğinde ifadesini bulan kararlılıklarını göstermesi açısından, tarihi karakteristik bir önem taşımaktadır.

Tekelci AB’nin kendi krizinin faturasını, yerli ve göçmen işçilere, emekçilere kesen yasaları, Fransız işçi sınıfının kararlı iradesine çarparak, öğrencilerle oluşturulan birleşik direniş barikatıyla karşılanmıştır.

Şimdi görev, tarihsel geçmişe uygun olarak, bir kez daha Avrupa işçi sınıfının öne çıkan bölüğü olarak, haklı bir misyon yüklenen Fransız işçi direnişinin ardında saf tutarak, her türlü desteği, yoldaşlığı tüm ülkelerde örerek, bu görkemli direnişle ortak duygu siperlerini paylaşmaktır.

Tarihi Gezi Direnişi’nin 3.Yıl Dönümünü yaşadığımız bu günlerde, Gezi’nin mücadeleye altın değerinde öğüdü olan BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM ! Sözünün güne ve omuzlarımıza yüklediği görevin bilinciyle, Fransa da sokakları tutuşturan öfkeyi selamlıyor, yoldaşlığımızı bir kez daha ilan ediyoruz!

İyileştirilemez, Tartışılamaz El khomri Yasası Tamamen Geri Çekilsin!

Yaşasın Fransız işçi Sınıfı ve Devrimci Öfkeyi Kuşanan Öğrencilerin Mücadele Birliği!

Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam !

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

Mayıs 2016