Kadın Hareketlerinden Miting

Yeni Kadın ve Demokratik Kadın Hareketi Avusturya’nın başkenti Viyana’da iki ayrı miting gerçekleştirdiler Viyana‘nın  iki bölgesinde gerçekleştirilen mitinglere Türkiyelilerin ilgisi büyük oldu

Viyana (20-08-2017) TC devletinin son süreçte arttırarak yürütmüş olduğu zulüm, baskı ve katliam politikaları  her geçen gün KHK’lar vasıtasıyla daha da vahşi biçimler almakta.

Bilindiği üzere Türkiye’de uzun bir süredir KHK’lara mücadele yürütülüyor.  Kavganın bu alanında öne çıkan iki önemli isim var: NURİYE GÜLMEN ve SEMİH  ÖZAKÇA!  Semih ve Nuriye bugün itibarı ile aclık grevinin 102nci günündeler ve ölümün sınırındalar. Düzeni bu kadar korkutan bu iki akademisyen bulundukları tutsaklık koşullarında dahi kararlılıklarından bir adım geri atmamış, çelik bir iradeyle direnişlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Hak alma mücadelesinde bedenlerini aclığa yatıran bu iki insanın dışarıda sesi olabilmek için Yeni Kadın ve Demokratik Kadın Hareketi gerçekleştirdikleri ortak etkinlikle dört gün boyunca Almanca ve Türkçe bildiriler dağıtıp standa gelen insanları gelişmeler hakkında bilgilendirdiler.

Hücrelere atılan gazetecilerden, siyasetcilerden tutun Dersim’de yakılan ormanlara ve doğa katliamlarına kadar bir baskı, zulüm ve sindirme politikalarıyla kitleler bastırılmaya çalışılıyor. Tüm bu sergilene gelen sindirme politikalarından ötürü kamuoyonu bilgilendirmek ve birlikte hareket etmenin yollarını yaratmak için yapılan mitingler başarıyla gerçekleştirildi.