Kadınlar „Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz!“

Kadınlar „Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz!“ şiarıyla Saray’ın Akıbetini Sordular  20 Ağustos gününden bu yana akibeti hakkında bilgi alınamayan Saray GÜVEN-Akyıldız için Frankurt’un en işlek merkezlerinden Zeil’de Basın Açıklaması yapıldı

Frankfurt (30-08-2017)Amara Kürt Kadın Meclisi’nin çağrısıyla bir araya gelen Yeni Kadın, SKB (Sosyalist Kadınlar Birliği), Courage, MLPD (Marksist Leninist Parti Almanya), ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi), ATİF (Avrupa Türkiyeli İşçiler Federasyonu), YDG (Yeni Demokratik Genclik) ve Alevi Dernekleri aktivistlerinin ve Saray’ı tanıyan-tanımayıp üzüntüsünü yüreğinde hissedenlerin katıldığı eylemde, süreç hakkında kısa bilgilendirme yapıldı. Eylemde kadın kurumları Saray’ın kaçırılmasını ve erk’ek zihniyeti sorgularken,kadınlara yaşatılan bu tür şiddetlerin kapitalist-emperyalist sistemden beslendiğinin altı çizildi.

Yaşadığımız Avrupa coğrafyasında da her geçen gün kadına yönelik şiddetin devlet destekli artış gösterdiğini belirtti. Sarayın kaçırılma olayın da olduğu gibi, günler geçmesine rağmen, olayın hala aydınlatılmadığına dikkat çekilerek, sistemin yasalarının ve ‚adaleti’nin buralarda da erk’ek lehine işletildiğine vurgu yapıldı. Saray’ın kaçırılmasında rolü olan ve akıbetinden sorumlu tutulan Hayreddin Tandoğan isimli şahısta da görüldüğü gibi, „hasta, psikolojik tedavi görüyor‘ gibi sebepler ortaya atılarak,failler erkek egemen sistemin korumasına alınmaya çalışılmaktadır“ denilen açıklamalarda, kadınların bu tür sebepleri artık kabullenmeyecekleri, faillerin gerekli cezayı almaları için mücadeleyi sokakları mesken edinerek vermeye devam edeceklerininin altını çizdiler.

Eylemde Saray’ın resimlerinin ve kadına yönelik şiddete karşı dövizlerin, Yeni Kadın’ın her türlü şiddete karşı HAYIR pankartının da taşındığı eylem, Basın Açıklaması’nın okunmasının ve Saray’ın bir an önce sağ-salim bulunması talebiyle sonlandırıldı.

Kadınlar: Bizler biliyoruz ki

Aslında Saray’ı bu sistem kaçırdı, akıbetinden de bu sistem sorumludur. Yarattığı kadın düşmanı erk’ek tipolojisiyle, kadınları ötekileştirilen, hiçleştiren, şiddeti mübah gören, yaşam hakkını tehdit eden ve alma hakkını erkeğin kendinde görmesini saglayan bu sistemle ve onun uygulayıcılarıyla asla barışık olmayacağız. Saray bulunana ve aramıza-kavgamıza katılana kadar da haykıracağız! BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEK İSTEMİYORUZ! Ve tekrar tekrar soruyoruz! Saray GÜVEN nerede? Saray’ı sağ aldınız, sağ istiyoruz…!

http://www.atik-online.net/