Kaypakkaya Antalya’da anıldı

antalya kaypakakya anmas 2014Antalya’da DHF’nin çağrısıyla gerçekleştirilen Kaypakkaya anmasında “Kaypakkaya’yı savunmak, Soma maden ocağında yaşanan katliamın, Soma Holding, devlet ve onun hükümetinin işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ifade etmektir” dendi

ANTALYA (19-05-2014)- Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) Amed zindanlarında katledilişinin 41.yılında komünist önder İbrahim Kaypakkaya’yı anmak İçin Antalya’da bir yürüyüş gerçekleştirildi. Dün saat 18.00’de Kapalı Yol Halk Bankası önünde biraraya gelen kitle ilerici demokratik devrimci kurumların da destek vermesiyle Cumhuriyet meydanına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında sık sık,”Önderimiz İbrahim İbrahim Kaypakkaya”,”Devrim şehitleri ölümsüzdür”,”Roboskiden Somaya hesap sormaya”,”İbrahimden Cafere,sürüyor sürecek mücadelemiz”,”Yıkacak devleti Soma’nın ateşi”, ”Yaşasın devrimci dayanışma”,”Şehit namırın” sloganları atılırdı. İbrahim Kaypakkaya’yı savunmanın Soma maden ocağında yaşanan katliama sessiz kalmamanın ifadesi olduğu ve onu savunmanın ezilenlerin, yoksulların, köylülerin mücadelesini büyütmenin kavgası olduğu söylenerek yürüyüş boyunca ajitasyon yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’na gelindiğinde ise komünist önder İbrahim Kaypakkaya ve tüm devrim ve komünizm şehitleri nezdinde Soma’da katledilen maden işçileri anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklaması okundu.

“Kaypakkaya’yı savunmak, Soma maden ocağında yaşanan katliamın, Soma Holding, devlet ve onun hükümetinin işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ifade etmektir”

Basın açıklamasında şunlar ifade edildi: ”Komünist önder İbrahim Kaypakkaya sınıfsız sınırsız ve sömürüsüz bir dünya yaratabilme uğruna ezilen, ötekileştirilen, yoksul halk kitleleri için tereddütsüzce ölümü kucakladı.Hakim sınıfların,90 gün 90 gece süren işkencelerinde ser verip sır vermeyerek,devrimci hareketimizin rehberi olmaya devam ediyor.

Kaypakkaya’yı savunmak, Soma maden ocağında yaşanan katliamın , Soma Holding,devlet ve onun hükümetinin işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ifade etmektir. Bu katliama imza atanlar, daha fazla kar elde etmek için işçi ve emekçiler yoksulluğa,düşük ücrete,sağlıksız ve güvencesiz iş ile örgütsüzlüğe mahkum etmek isteyen özel mülkiyet dünyasının zümreleridir.Ve faşist Türk devletinin bu zenginlere hizmet etmekten başka bir görevi de yoktur.

İbrahim Kapakkaya’yı anarken Dersim’de,Zilan’da,Sivas’ta,Reyhanlı’da,Roboski’de,Gezi’de ve son olarak Somada katledilenlerin öfkesini kuşanıyor ve hesabını sormak için de demokratik haklar mücadelemizde ısrar edeceğimizi ifade ediyoruz.

Ve son olarak, Manisa Soma’da korku imparatorluğu kurmaya çalışılarak yoksul emekçi halka karşı patronların çıkarlarını koruyan faşist AKP hükümeti ve bakanları halkı kandırmaya yaptıkları açıklamalarla devam ediyorlar. Faşist sistemin,yıllardır sürdürdüğü bu oyunu biz çok iyi biliyoruz.Ve onun kuklası burjuva medyada halkı yanıltmaya devam ediyor.Örgütlenerek,örgütlü mücadeleyi yükselterek onların yalanlarını boşa düşürelim. “

Yapılan basın açıklamasının ardından, ”İbrahim Yoldaşa Ağıt” şarkısı söylendi. Akdeniz Ünüversitesi DEMYÖM öğrencilerinin de pankart açarak destek verdiği eylem okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Eyleme BDP, ESP, Halk Cephesi, Halk Evi, SDP, ÖDP, LGBT, EĞİTİM-SEN, DÖDEF, DİP destek verdi.