Kaypakkaya Yoldaşı Anma Gecesi Tertip Komitesi’nin Açıklamasıdır

koln 01Avrupa’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya şahsında parti ve devrim şehitlerini anma gecesi bu yıl 14 Mayıs 2016 tarihinde Almanya’nın Köln şehirinde kitlesel katılım ve devrimci coşkuyla gerçekleştirildi  Anma gecesine ilişkin Gece Tertip Komitesinin degerlendirmesini okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz

TÜRKİYE KUZEY KÜRDiSTAN DEVRİMİNİN KUTUP YILDIZI, İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞI, BİR KEZ DAHA KİTLESEL BİR COŞKUYLA ANMANIN, HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ!

Emekçiler, Yoldaşlar!

MKP’nin önceli olan TKP (ML)’nin kurucusu, ilk genel sekreteri, parti programatik görüşlerimizin MLM temelde hazırlayıcısı, faşist Türk Devleti’ne karşı, ilk hücumun öncü neferi, Devrimimizin yol gösterici Kutup Yıldızı, Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı, Ölümsüzlüğünün 43. Yıldönümünde, ve O’nun şahsında Parti ve Devrim şehitlerini kitlesel devrimci bir coşkuyla andık.

Yüzlerce yoldaşın kolektif bir faaliyet sonucunda, aylarca sürdürülen emeğin buluşması olan Kaypakkaya şahsında Devrim ve Parti Şehitleri Anması tüm eksiklik ve zayıf yanlarına rağmen, başarılı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırıldı.

Kaypakkaya yoldaşı anmak, ezilenler üzerinde sürdürülen faşist diktatörlük koşullarının, bugünde önümüzde duran zor’una karşı, halkla birleşmiş devrimci şiddet temelinde, sınıf mücadelesinin her alanında, disiplinli, tepeden tırnağa devrimci mücadeleye adanmış bir eylemi, günde örgütleme bilincini kuşanmayı gerekli kılıyordu.

anma gecesiYılların aşındırarak eskittiği, rutin bir tekrara dönüştürdüğü, “Anma töreni” nin ötesine geçip, Kaypakkaya’da ifadesini bulan tarihsel devrimci mirası, kazanma birikimini, gün’de kitlelerle buluşturan, bunu  devrimci somut bir çalışmanın kalbi haline getirip, bu temelde bir kampanya olarak ele alıp örgütlemeyi zorunlu kılıyordu.

Gece Tertip Komitemiz ve tüm faaliyetçi yoldaşlar bu bilinç temelinde görev üstlenmiş ve başlangıcından final anına kadar, buna uygun bir anlayışla hareket etmiştir.

Geçen yıl yapılan Mayıs gecesi sonrası tüm alanlarda değerlendirme toplantıları yapılmış ve tüm fikirler merkezileşerek bu yılki etkinliğin içeriği kolektif fikirlerden oluşmuştur. Bir yıl öncesinden “Merkezi Gece” kararı alınmış ve buna uygun bir salon tutulması iletilmiştir. Belirlenen bölgelerde uygun salon bulunamayışından dolayı, Köln”de gecikmeli olarak mevcut salon tutulmak zorunda kalınmıştır. Gelen kitlelerin sayısı mevcut salona uygun olmadığından çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Gece Tertip Komitesi olarak;  bu durumun tüm sorumluluğu komitemize ait olduğundan dolayı etkinliğimize katılan tüm yoldaşlardan ve dostlarımızdan özür diliyoruz.

koln 15Gece programının kimi aksaklıklara ve eksikliklere rağmen zamanında oluşturulması, meteryallerinin zamanında tüm bölgelere dağıtılması sağlanmıştır. Nisan ayı içerisinde planlanan “Kaypakkaya Yeni Bir Tarih Okumasıdır” panelleri; HBDH’nin kuruluş vesilesi ile planlanan “HBDH Tanıtım Panelleri” ile birleştirilerek sürecin güncelliğine ortak olma ve birleşik mücadelenin örülmesi adına; Stuttgart,Viyana, Paris, Köln, Hamburg, Berlin, Londra ve Basel de ortak paneller örgütlenmiştir.

Gecenin kitlesel, coşkulu ve öngörülen güvenlik çizgisine kadar, tüm ayrıntılarının hesaplanılarak, bunlara uygun kolektif bir yönelimle hareket edilmesi, Gece Tertip Komitemizin öncülüğünde, kolektif bir sahiplenmeyle gerçekleştirilmiştir.

Kaypakkaya’nın 72 Nisan’ında ki kurtuluşa davet eden Manifestosu ve buna bağlı adanmış Önder devrimcilik çizgisi ve buna an’da cevap olan somut savaş pratiği, bu konsept içinde kitlelere mesaj olarak iletilmiş, zafere mahkum devrimci savaş eylemine, herkes kendi gücü ve yeteneği içinde davet edilmiştir.

Bu temelde Sosyalist Halk Savaşı’nın önder, öncü öznesi olan, Maoist kadın ve erkek yoldaşların sesi, gecenin coşkusuna kitlesel olarak katılım gösteren herkese, birinci elden sinevizyonlar üzerinden duyurulmuş, bunu aksatacak her türlü teknik hataya karşı azami gayret gösterilmiş, sinevizyonlar ve diğer görsel materyaller titizlikle hazırlanmış ve teknik aksaklıklara izin verilmemiştir.

koln 2Yine  KAYPAKKAYA yoldaşın Türk ve Kürt halklarının, aynı siperlerde birleşik savaşına verdiği ilkesel önemden hareketle, partimizin kendi özgün/ tarihsel kimliğiyle içinde yer aldığı, Halkların Birleşik Devrim Hareketi adına, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sayın Duran Kalkan tele konferansla bir sunum yapmış, Kaypakkaya yoldaşın devrimci önder kişiliğinin tarihsel önemine işaret ederek, gecemizi devrimci siper yoldaşlığıyla onore eden bir sunum gerçekleştirmiştir. Kendilerini devrimci siper yoldaşlığı duygularımızla selamlıyor ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Kaypakkaya yoldaş şahsında an’da ki devrimci görevlerimizi görünür kıldığımız Anma Gecemiz, tam da “BU ÇELİK ALDIĞI SUYU UNUTMAYACAK ” diyen başlığa uygun olarak, Kaypakkaya’nın partimizde eylemselleşen MLM görüşlerine, somutta can olan, yoldaş olan, Sosyalist Halk Savaşı’nın ön siperlerinde ki, kadın ve erkek yoldaşlarımızın, zafere inanan ve buna çağrı olan seslerini, katılımcı binlerce kitleye taşımış ve onların coşkusuna kalpleriyle alkış tutan kitlenin sloganlarıyla selamlanmasıyla anlamlı bir buluşmaya dönüşmüştür.

Emekçiler, Devrimciler, Yoldaşlar!

koln 5Her devrime yürüyüş, kendi önderlerini yarattığı gibi, kendi mücadelesini estetize eden sanatını da yaratır. YÇKM bünyesinde faaliyet yürüten Grup Munzur ve Grup Alamor, ezilen sınıf,ulus ve cinslerin  sanat cephesinde ki sesi olmuş ve kendi estetik sesleriyle mücadelemizin her anlamını kendi sesi ve yorumuyla kitlelere ulaştırmasını bilmiştir.Anma Gecemizde de katılımcı kitleleri devrimin coşkulu duyguları ile buluşturmuşlardır.

Bu Anma Gecemizde geleneğimizin Devrimci Sanat Cephesinde ki sesi olan Grup Munzur kurucuları ve gün’de ki devam ettiren emekçileriyle ortak sahne alması kitlelerde olumlu bir intiba yaratmış olup; parti tarihimizin “Enternasyonal Marşı ” diye bileceğimiz 18 Mayıs Marşını binlerin korosuyla söylemiş ve mücadelemizin sanat cephesinde ki ortak kalp atışında, kolektif coşkuya eşlik etmiştir.

Kısa bir süre önce kongresini gerçekleştiren ve geleneğinin olumluluklarını zamanın ruhu ile buluşturan SYM (Socialist Youth Movement), örgütlü ve coşkulu bir şekilde etkinliğe katılarak ve görev alarak, gençliğin dinamizmini kitlelere taşımıştır. Canlılığını bir an dahi yitirmeden etkinliğin sonuna kadar devrimci sorumluluk ve duruş ile etkinliğe güç katmışlardır.

Yine gecemize katılarak, “HDP nin direniş damarlarından biride Kaypakkaya geleneğidir” tespitinde bulunan HDP eş başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’a, AKP Devlet faşizminin tüm gücüyle saldırdığı bir kritik süreçte, hiç bir kaygı duymadan, halk direnişinin sesini gecemize taşıdığı için, teşekkürlerimizi ifade ediyoruz..

Emekçiler, Devrimciler, Yoldaşlar!

koln 6Düşünce ve eylemini bugüne taşıyarak devrimci-komünist mirasını, faşizme,emperyalizme ve Dünya gericiliğine karşı, yenilmez bir silaha dönüştürdüğümüz ve bundan taviz vermeden, devrim ve sosyalizme götürdüğüne, yüzlerce şehit düşen yoldaşla inancımızı tazelediğimiz, Kurucu Önderimiz İbrahim Kaypakkaya’yı andığımız, bu 43. Ölümsüzlük yıldönümünde, kitlesel katılım ve sahiplenmeyle karşılaşmanın onuruyla ödüllendirmenin kolektif sevincini yaşıyoruz.

Bu temelde gecemize katılan Serenad Ezgican”a,Kemal Dinç ve Ahmet Aslan”a, Grup Alamor ve Grup Munzur”a, Grup Munzur”da geçmiş dönemlerde emek verip bu etkinliğimizde sahne alan dostlarımıza, Gecemize katılamayan fakat mesaj yollayan sevgili Erdal Ataş”a,  Ludwisburg Halk Oyunları ekibine,  devrimci aydın sevgili Haluk Hocamıza, Sayın Selahattin Demirtaş’a ve Kaypakkaya şahsında kitlesel bir coşkuyla, söz ve eylemimize yığınak yapan katılımcı kitleye ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde bu çalışmayı fedakarca yürütüp, finale taşıyan yoldaşlarımıza teşekkür ediyor, devrimci selamlarımızı sunuyoruz.

Mücadelemizin ve tüm faaliyetlerimizin temel yönlendiricisi olan “Kitlelerden Kitlelere” çizgisine uygun olarak, etkinliğimizin faaliyetini yürüten tüm yoldaşlarla ve katılımcı dostlarımızla her bölgede zaman geçirilmeden değerlendirme toplantıları yapılmalı, herkesin fikirleri merkezileşmeli ve eksikliklerimizden dersler çıkarılarak gelecek yılın etkinliğinin çalışma tarzı- içerik ve biçimi şekillenmelidir.

Ve Son söz olarak diyoruz ki; Önder İbrahim yoldaş şahsında, 43. defa yinelediğimiz ve tüm çocukların gözlerinin sadece gülüşlere gebe olacağı o an’a kadar yineleyeceğimiz o gerçeği bir kez daha haykırıyoruz ;

Kitaba, ışığa ve mavzere sarılan, cesur ve bilge insanların ellerindedir gelecek.

Gece Tertip Komitesi

22 Mayıs 2016