KCK: AKP Kürtlerin tüm değerlerine saldırmıştır

KCK yurutme konseyi lice aciklamaLice’de Mahsum Korkmaz anıtının ve mezarlığın yıkılması ve Mehdi Taşkın’ın TC ordusu tarafından katledilmesi üzerine açıklama yapan KCK   “Açıktır ki AKP, ateşle oynamaktadır” dedi

HABER MERKEZİ (19-08-2014)- TC ordusunun Lice’de Mahsum Korkmaz için dikilen anıtı ve şehit mezarlıklarını yıkması ve halka saldırarak Mehdi Taşkın’ı katletmesi üzerine bir açıklama yayınlayan KCK AKP’nin şehitler mezarlığına saldırıp mezarlığı ateşe vermekle, Kürtlerin tüm değerlerine saldırdığını ve ateşle oynadığını kaydetti.

KCK’nin açıklaması şöyle: “Açıktır ki AKP, ateşle oynamaktadır. Kürt halkının en yüksek ve en dokunulmaz değerleri, özgürlük mücadelesinin şehitleridir. Kürtler, özgürlük devriminde şehit düşen evlatlarının; kızları ve oğullarının üzerinde titrer, ölümüne sahiplenirler. Bu anlamda AKP, şehitler mezarlığına saldırmak ve mezarlığı ateşe vermekle, Kürtlerin tüm değerlerine saldırmıştır. Mesaj açıktır; kimliksizliği, köleliği kabul edeceksiniz. Aksi durumda direnirseniz, sizi de ateşe veririz demek istemektedir. AKP devleti çok iyi bilir ki, Mahsum Korkmaz – Agit yoldaş, Kürt halkının direniş sembolüdür. Bunun içindir ki, Kürtler Agit’i kutsarlar, o bir efsanedir. Bu nedenledir ki Kürtler, binlerce çocuklarının ismini Agit koymuşlardır. AKP devleti, bu gerçekliği çok iyi bilmektedir. Buna rağmen Mahsum Korkmaz – Agit yoldaşın anıtına, şehitler mezarlığına saldırması, mezarlığı ateşe vermesi, halkı kurşun yağmuruna tutarak katliam provası yapması, zaten olamayan bir sürecin, çatışmasızlık ortamının dinamitlenmesi demektir. (..) Bugün heykel yıkar, mezarlığı ateşe verir, yarın da katliam yapar, sizleri ateşe veririm’ zihniyetidir bu. (…)Kürtlerin AKP’nin bu retçi, soykırımcı ve sömürgeci anlayış ve uygulamalarına yabancı değildir. Aynı zihniyet, sömürgeci soykırım uygulamaları Şeyh Sait, Seyit Rıza ve nice yürekli Kürt direnişçilerin üzerinde de görülmüştür. Halen de Şeyh Sait ve Seyit Rıza’ların cesetleri Kürtlerden gizlenmekte, cesetlerinin nerede olduğu bilinmemekte, kendilerine ait mezarları bulunmamaktadır. Bunlar bilinçli sömürgeci politikalardır. Ama Kürtler Şeyh Sait ve Seyit Rıza’ları hiçbir zaman unutmamıştır. Onlar, Kürtlerin kalbinde, yüreğinde, bilincinde her zaman yaşamıştır. Özgürlük mücadelesi, Şeyh Sait ve Seyit Rıza’ların mücadelesinde yarım kalan direnişin zaferle taçlandırılarak tamamlanması hareketi olmaktadır.

Lice’deki şehitler mezarlığına yapılan saldırı, tarihsel arka planı olan, Kürtleri yok sayma, inkar, ret ve soykırım zihniyetinden başka bir şey değildir. AKP, bu tehlikeli oyundan derhal vazgeçmeli, saldırılarına son vermelidir. Halkımızın, AKP’nin bu zalim, hukuk tanımayan, insanlık değerlerine ve teamüllere saygısı olmayan saldırılarına karşı gösterdiği duruş ve direnişi selamlıyoruz. Lice’deki halkımızla birlikte, tüm Kürdistan halkını olduğu her yerde omuz omuza direnişi yükseltmeye ve Şehit Mehdi Taşkın’ın cenazesini serhıldanlarla görkemli sahiplenmeye çağırıyoruz”.

http://www.halkingunlugu.org/