Kempten Cezaevi önünde Miting : “Müslüm Elma yalnız değildir”

kemptenKEMPTEN; “ATİK ve Devrimciler yanlız değildir”Avrupanın beş ülkesinde onbir devrimci ve ATİK üyesinin anti demokratik bir şekilde tutuklanmalarına öfke dinmiyor…

Kempten Cezaevi önünde ATİK kitlesel bir protesto etkinliği düzenledi. 200 ün üzerinde katılımın olduğu mitingde Müslüm Elma şahsında tüm ATİK tutsaklarına yönelik izalasyon ve tecride son verilmesi ve tutsak devrimcilerin derhal serbest bırakılması istendi.

ATİK ,YDG,Yeni Kadın,Partizan,Rote Hilfe, Autonome Bande`nin bayrak ve flamalarının olduğu, AGiF inde dayanışma gösterdiği mitingde, ATİK Konseyi 2. Başkanı Metin Akçiçek, ATİK Hukuk Komisyonu ve UPOTUDAK temsilcisi, Partizan temsilcisi ve Rote Hilfe temsilcisi konuşmalar yaptılar.

ATİK adına yapılan konuşmalarda; 15 Nisan ila 18 Nisan 2015 tarihleri arasında başta Almanya olmak üzere,Fransa,İsviçre ve Yunanistan`da tutuklanan toplam 11 devrimci tutsağın,129 a /b gibi yasalara dayandırılarak tutuklanmalarının devrimci mücadeleyi geriletmek amaçlı faşizan bir politika olduğuna dikkat çekilerek şunlar dile getirildi.

“Tutuklanan yoldaşlarımız Avrupa da yasal ikamet eden,bir kısmı onyıllarca Türkiye zindanlarında tutsak edilen,Diyarbakır,Sağmacılar,Bursa cezaevlerinde direnen devrimcilerdir.Yaşamları boyunca faşizme,emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı onurluca direnen devrimcilere yönelik tutuklamalar ve gözdağı operasyonlarıyla bizlere geri adım attıracaklarını sananlar yanılıyorlar. Devrimci mücadele ve demokratik hak arayışı mücadelesi meşrudur,haklıdır.

Ezilen emekçilerin,kurtuluşu ve özgürlüğü uğruna bedel ödeyenlere yönelik olarak, Türk devletinin ve MiT in sahte, yalan ve düzmece verdiği bilgilere dayanılarak, Alman polisinin ve Alman Adalet bakanlığının ATİK üyelerini tutuklamaları bir skandaldır. Meşru, yasal demokratik bir yığın örgütü olan kurumumuz ATİK i kriminalize etmeye yöneliktir.

TKP/ML üyeleri oldukları iddiasiyla tutuklanan devrimcilere, ATİK üye ve yöneticilerine yönelik isnat edilen suçlamalar avrupa yasalarına yönelik olmayıp,Türkiye`de ve Kürdistan`da desteklenen devrimci mücadeleye yöneliktir.ATİK gerek avrupada gerek Türkiyede gerekse dünyanın tüm ülkelerinde özgürlük demokrasi ve hak arayışı mücadelelerini hep destekledi,bundan böylede desteklemeye devam edecektir. ATİK her türden ayrımcılığa, ırkçılığa,eşitsizliğe, sömürü ve baskıya karşıdır,karşı durmayı sürdürecektir.” denildi.

1,5 saat boyunca Kempten Cezaevi önünde toplanan kitle canlı ve bir şekilde “Müslüm Elma yalnız değildir” “Devrimci tutsaklar onurumuzdur” “İzalasyon ve tecrite son” “Yaşasın Enternasyonal Dayanışma” Direne direne kazanacağız” ” Bütün Politik tutsaklara özgürlük” Her yer ATİK, Her yer direniş” “Diren ATİK, Partizanlar seninle” sloganlarını haykırdı.

Almanyada tutuklu bulunan, İzalasyon ve tecriti protesto için, kırksekiz gündür Berlin Cezaevinde açlık grevinde bulunan Anadolu Federasyonu taraftarı devrimciyle de dayanışma dile getirildi.

Coşkulu geçen etkinlikte “Özgürlük mahkumları” ve “Cav Bella” marşları kitle tarafından hep birlikte söylendi.

Önümüzdeki dönemde Münih,Landshut ve Kaisheim cezaevlerinde tutsak edilen, ATİK üyeleriyle de dayanışma amaçlı mitingler düzenleneceği belirtilerek,İmza kampanyaları,demokratik kamuoyu oluşturma çalışmalarına devam edileceği açıklandı.

http://www.atik-online.net/