Köln ve Duisburg’da MKP 3. Kongresi tanıtım konferansları yapıldı

foto 1Köln / Duisburg (12-02-2014) Avrupada merkezi bir kampnaya dahilinde ele alınan MKP 3.Kongre sonuçlarının tanıtım konferansları devam ediyor. Avrupanın yaklaşık otuz yerinde yapılması planlanan tanıtım konferanslarının önemli bir bölümü başarı ile gerçekleştirililmiş oldu.Tanıtım konferenslarının Köln ve Duisburg ayağı 8 ve 9 şubat tarihlerinde başarı ile gerçekleştirildi.

Almanya`nın Köln ve Duisburg şehirlerinde 8 ve 9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen tanıtım konferansları kitlesel katılımlarla gerçekleştirildi. Devrim ve Komünizm mücadelesinde yaşamını yitirenler şahsında bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan tanıtım konferansları MKP temsilcisinin yaptığı sunumlarla devam etti.

MKP 3. Kongresinin gerçekleştirildiği tarihsel sürece vurgu yapan temsilci, Faşist diktatörlüğün stratejik saldırıları altında başarı ile gerçekleştirilen MKP 3.Kongresinin ortaya çıkardığı bütünlüklü sonuçların devrim ve komünizm yürüyüşünde önemli bir adımı ifade ettiğini vurgulayarak, 3.Kongrenin aynı zamanda devrimci hareketide önemli oranda etkileyen sağ tasfiyeci rüzgara da devrimci bir meydan okuyuşla cevap olduğunun altını çizdi.

Bütünlüklü olarak devrimi ilgilendiren tüm meselelerin devrimci bir perspektifle ele alınarak tartışıldığını belirten temsilci, çıkartılan tüm sonuçların kendi içinde devrim niteliği taşıdığını ve dahada ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

foto 2Özetle, Emperyalist/Kapitalist sistemin geldiği aşama, Türkiye-Kuzey Kürdistanın sosyo-ekonomik yapısının tahlili, Devrimin niteliği ve stratejisinin aldığı biçim, Sınıfların tahlili, Kürdistan gerçekliği ve ezilen azınlık-inançlar meselesi, Komünistlerin birliği ve eylem birliklerinin somut aldığı biçim, Kadın sorunu ve uluslararsı komünist hareketin somut durumu ve örgütlenmesine kadar bir dizi temel meseleye dair çıkartılan sonuçlar aktarılarak kitleyle paylaşıldı.

MKP temsilcisinin sunumundan sonra verilen aranın ardından dost devrimci güçlerin ve katılımcıların fikirlerini ve eleştirilerini sunduğu ikinci bölüme geçildi. Bu bölümde başta TKP/ML olmak üzere TİKB, MLKP ve Barikat’tan dost, devrimci yapılar söz alarak MKP 3.Kongresini selamlayarak sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundular.

MKP Kongre sonuçlarının devrimci bir zeminde ve devrim mücadelesini güçlendiren bir nitelikte olduğunu belirten kurumlar, Sosyalizm meselesi, sosyalist devrim ve Sosyalist halk savaşı gibi bazı temel sonuçlara ilişkinde eleştirilerde bulundular. Belirtilen temel gündemlere ilişkin özellikle TKP/ML ile kapsmalı tartışmalar ve polemikler yürütüldü. Tanıtım konferansları tartışmaların ardından toparlama yapılarak başarı ile sonuçlandırıldı.