KÖLN’de ”100.Yılında Ermeni soykırımı” paneli yapıldı

kölnKöln (13-04-2015) Tarihi Ermeni soykırımının yüzüncü yıl dönümü dolayısı ile Avrupanın onlarca merkezinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir Çeşitli demokrat ve ilerici kurumların gerçekleştirdikleri etkinliklerde Ermeni soykırımı lanetlenirken, yeni soykırımların olmaması için halkların tarihlerinden doğru dersler çıkartarak birlikte mücadele etmelerinin zorunluluk olduğu vurgulandı.

Avrupada gerçekleştirilen etkinliklerden biride Almanya’nın Köln şehrinde yapıldı. ADHK’ya bağlı Köln Demokratik Haklar Derneğinin düzenlediği panele konuşmacı olarak Araştırmacı Erdal Emre ve Gazeteci yazar Anjel Dikme katıldılar. Ermeni soykırımında yaşamını yitirenler başta olmak üzere insanlık tarihinde tüm soykırım ve katliamlara uğramış halkar adına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından Dernek adına kısa bir açılış konuşması yapıldı.

Panel de ilk sunumu Anjel Dikme gerçekleştirdi. Esas olarak kendi ailesi üzerinden somut paylaşımlarla Ermeni soykırımını anlatan Anjel Dikme, Sason da ailesi üzerinden yaşanılanları örneklerle anlatarak Soykırıma dair belirlemeler yaptı. Soykırımın siyasal yanından ziyada esas olarak birey ve toplumların nasıl birbirine karşı barbarca saldırılarda bulunduğunu ve düşmanca yaklaştıklarını anlatarak önce bireylerin tarihsel yüzleşme yaşamaları gerektiginin altını çizdi. Dikme’nin özellikle soykırımda kadınlara uygulananlara dair anlattığı örnekler tüm soykırım, katliam ve savaşlarda esas olarak kadınların hedef alındığını ve büyük dramların yaşandığını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

İkinci konuşmacı olan Erdal Emre ise Soykırımın tarihsel arka planı başta olmak üzere, Osmanlı devleti ve Alman emperyalizmi başta olmak üzere, diğer emperyalist güçlerin çıkar ilişkileri bağlamında soykırımda oynadıkları rolleride ele alan geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Soykırım tarihsel arka planını somut örneklerle tarihsel kronolojik bir sralamayla anlatan Emre, Soykırımın ekonomik ve politik arka planına dair vurgular yaptı. Sosyalist hareketin Ermeni soykırımına yaklaşımlarınıda ele alan Emre, özellikle Türkiye sosyalist hareketinin esas olarak İttihat ve Terakki zemininden beslendigini, bundan kopamadığını ve bu problemli yanlardan kaynaklı Ermeni soykırımı başta olmak üzere, diger tüm soykırım ve katliamlara karşı esasta şoven ve geri bir yaklaşım içinde olduklarının altını çizdi.Bu realiteye rağmen sosyalist hareket içinde Kaypakkayanın tüm bu tarihsel meselelerde devrimci ve oldukça ileri bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirterek, Kaypakkayanın bu anlamda bir ışık olduğunu ve aynı zamanda devrimci bir kopuş olduğunu belirtti. Bunlarla beraber Osmanlı devletinin Soykırımda İslam bayrağı altında Kürtler başta olmak üzere (Hamidiye alayları gibi) bir çok milliyetten ve inançtan insanları soykırımda seferber ederek kullandığını belirtti. Son olarak ise Ermeni soykırımı başta olmak üzere yaşanan tüm tarihsel süreçlerden doğru dersler çıkartarak gelecegi ileri biçimde inşa etmek gerektiginin altını çizerek sunumunu sonlandırdı.

Panel katılımcıların soruları ve fikirlerinin ardından toparlama yapıldıktan sonra sona erdi.

ADHF Köln

Nisan 2015